Dzisiaj jest Wtorek, 25 Września 2018 roku.

XXIX Sesja Rady Powiatu Chojnickiego cz. 1 - interpelacje, budżet 2018


Dodane: 2017-12-28

Pierwsza część obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Chojnickiego z 28.12.2017, która obejmuje interpelacje radnych, sprawozdania Starosty i przewodniczących komisji, debatę nad stanowiskiem Rady ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Małgorzatę Kaczmarek oraz Tomasza Pajdaka oraz debatę nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

0.00 - Otwarcie obrad przez przewodniczącego RP Roberta Skórczewskiego. Przyjęcie porządku obrad poszerzonego o uchwały ws. przyjęcia stanowiska Rady ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Małgorzatę Kaczmarek oraz Tomasza Pajdaka oraz rozpatrzenia skargi Ireneusza Peplińskiego na działania Starosty dot. czyszczenia przepustów pod drogą Czersk - Brusy.

2.30 - Sprawozdanie Starosty Chojnickiego

3.00 - Sprawozdania przewodniczących komisji: Edukacji i Budżetu; Rewizyjnej (3.35); Rolnictwa (5.20); Kultury i Sportu (6.35); Zdrowia (7.03); Infrastruktury (7.35).

Interpelacje

8.06 - Mirosława Dalecka: jak działa w Chojnicach system CEPIK 2.0?;  czy NIK zakończył kontrolę Wydziału Zarządzania Kryzysowego?; dlaczego przewodniczący RS szpitala odmówił przedstawicielowi wojewody złożenia wniosków na ostatnim posiedzeniu?; czy media są informowane o terminie posiedzenia RS?; dlaczego szpital nie stanął do konkursu NFZ na prowadzenie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej?

11.10 - Maciej Jakubowski: co z przepustem pod ul. Łukowską w Czersku?; należy koniecznie podnieść bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DK22 z drogą Krojanty - Nowa Cerkiew.

12.30 - Marek Szmaglinski: czy nowy szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego mógłby na sesji przedstawić swój program działania?

13.10 - Leszek Redzimski: co zrobił Zarząd Powiatu i PCPR ws. rodziny zastępczej, gdzie stwierdzono przypadki molestowania podopiecznych?

15.30 - debata nad stanowiskiem Rady ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Małgorzatę Kaczmarek oraz Tomasza Pajdaka; za - 16, przeciw - 2, wstrzymało się - 2.

36.10 - Starosta Chojnicki Stanisław Skaja podczas pokazu multimedialnego przedstawia projekt budżetu 2018 Powiatu, jego najważniejsze inwestycje, remonty dróg, itp.

57.30 - debata budżetowa. W głosowaniu - za 16, przeciw - 0, wstrzymało się 3.

Cz. 2 obrad sesji, która obejmuje kolejne (po budżecie 2018) projekty uchwał; proces wyboru nowego członka Zarządu Powiatu; odpowiedzi na interpelacje; przekazanie darów dla OSP, PSP i Policji.

Zapis transmisji internetowej, który obejmuje całość sesji z 28.12.2017.


Strona główna | Reklama | Kontakt

chojnice.tv 2013 ©
Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością ich autorów lub redakcji czasopism, w których zostały zamieszczone.
Projekt i wykonanie portalu Webrise.pl

Wykonanie portalu Chojnice TV zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.