XXXIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego z 24.05.2018

Dodane: 2018-05-24

Zapis transmisji obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Chojnickiego z czwartku 24.05.2018.

1.00 - Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Roberta Skórczewskiego, złożenie ślubowania przez nowych radnych - Ludomiłę Paczkowską i Sławomira Rząskę.

4.25 - Sprawozdanie Starosty Stanisława Skai z działalności Zarządu Powiatu.

Sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Powiatu - Edukacja (5.10); Rewizyjna (5.40) i Kultury; Infrastruktury i Transportu (6.50); Rolnictwa (8.00) i Budżetu (9.45).

Interpelacje.

10.40 - Bożena Stępień: W Sołectwach Ogorzeliny, Nowy Dwór i Charzykowy narzekają na jakość pozimowych napraw i malowania pasów; w Nowym Dworze są oberwane krawędzie jezdni oraz uszkodzone pobocza; woda spływa z drogi powiatowej na posesję mieszkanki Ogorzelin; czy będą darmowe lub z dofinansowaniem bilety miesięczne dla uczniów szkół powiatowych?; Przed ponad 2 miesiącami zdjęto z asfalt z drogi Chojniczki - Charzykowy i nic się na niej od tego czasu nie dzieje; co Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zrobił ws. samowoli budowlanej nad jeziorem Kosobudno oraz na płw. Miechurz w Małych Swornegaciach, gdzie powstało nielegalne pole biwakowe?

16.00 - Andrzej Sabiniarz: Jak przebiegają przygotowania do budowy drogi do Łukowa?; kiedy będzie utwardzona droga Mokre - Juńcza; gdy ponownie Powiat będzie dotował zakup pojazdu dla Policji, należy w uchwale wskazać do jakiego komisariatu ma trafić, teraz z reguły do Chojnic, w teren idą używane samochody;

17.55 - Mirosława Dalecka: przy ul. Ceynowy 9, pomiędzy przystankami MZK, powinno być oznakowane przejście dla pieszych oraz progi spowalniające; kto jechał w styczniu 2018 do Wymysłowa służbowym autem Starostwa?; dlaczego radni nie dostali w terminie kopii pisma do Powiatu od rodziców uczniów I klasy z KLO Brusy?; czy wzorem dyrektora Szpitala także inni dyrektorzy powiatowych placówek także wnioskują o podwyżki dla siebie?; niedawno osoby niepełnosprawne ruchowo ok. g.12 nie mogły załatwić swej sprawy w Wydziale Komunikacji, bo o tej porze nie było już wolnych numerków, należy dla nich zarezerwować pulę nr; jak wygląda sprawa roszczeń Powiatu wobec inwestora Galerii Victoria Mariusza Sobola, czy Powiat wypłacił jemu jakieś odszkodowania, jakie są koszty obsługi prawnej tych spraw; 

24.35 - Maciej Jakubowski: Kiedy II etap modernizacji drogi Czersk - Klaskawa od stacji w Będźmierowicach?; co z odwodnieniem ul. Kr. Jadwigi w Czersku?;  jakie są szczegóły planu redukcji etatów w szkołach.

25.55 - Tomasz Orzłowski: Drogi nr 235 Chojnice - Brusy oraz 236 Konarzyny - Brusy są w fatalnym stanie, należy podjąć apel do władz wojewódzkich o ich remont;  nie powinno palić w lasach ognisk, gdzie są resztki po zrębach. 

27.35 - Mariusz Paluch: Proszę, by pani przewodnicząca naszego klubu radnych rozważyła, by podczas posiedzeń klubu załatwić wszystkie sprawy, które panią nurtują, aby na sesjach Rady Powiatu nie pojawiały się takie sytuacje, że zabieramy sporo czasu. Moglibyśmy to załatwić na posiedzeniach klubu. Do radnej Mirosławy Daleckiej. Co pani je lub czym się pani suplementuje; czego pani słucha, że jest pani tak wszechstronną osobą? Co to za głosy, które do pani dochodzą, bo ja też bym tak chciał. 

29.00 - Leszek Redzimski: Wypowiedzi Mariusza Palucha nie powinny paść w tym punkcie, bo teraz są pytania do Zarządu, a nie do radnych. P.Przewodniczący, proszę reagować na takie sytuacje. - W Brusach i Czersku powinny być filie Wydziału Komunikacji; dlaczego Eksperymentarium zrobiło Noc Muzeów dzień szybciej?; z kamienicy przy ul. Podgórnej 2 spadł obok mnie spory kawał tynku.

32.00 - Marek Szmaglinski: Nie pierwszy raz Mariusz Paluch atakuje Mirosławę Dalecką. P.Mariuszu, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. - Co z dziurą po niedoszłej Galerii Victoria przy rondzie biszkoptowym? Kto jest winny braku jej realizacji?

33.00 - Omówienie realizacji budżetu 2017.

34.45  - Starosta Stanisław Skaja omawia sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu w 2017 roku.

Dyskusja nad sprawozdaniem. 52.20 - Mirosława Dalecka, 58.16 - Leszek Redzimski, 1.01.17 - Maciej Jakubowski, 1.02.43 - Sławomir Rząska, 1.03.45 - Starosta Stanisław Skaja odpowiada na uwagi, 1.16.40 -  Elżbieta Smaglinska - Skarbnik Powiatu, 1.19.25 - Starosta Stanisław Skaja, 1.24.55 - Marek Jankowski, członek Zarządu, 1.29.17 - Marek Szczepański, Wicestarosta, 1.37.48 - Bożena Stępień przedstawia stanowisko Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej i Razem dla Powiatu, 1.40.20 - Jarosław Schumacher, 1.43.00 - Robert Skórczewski, Przewodniczący Rady Powiatu, 1.44.25 - Starosta Stanisław Skaja, 1.44.50 - głosowanie nad sprawozdaniem: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 (M.Dalecka, M.Szmaglinski oraz S.Rząska); głosowanie ws. absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017: za - 14, przeciw - 2 (M.Dalecka, M.Szmaglinski), 1 (S.Rząska) wstrzymał się, 1 (Z.Bieliński) nie głosował. Kwiaty i gratulacje dla Skarbnik i Zarządu Powiatu; Starosta Stanisław Skaja dziękuje za głosowanie radnym i za pracę nad realizacją budżetu pracownikom Starostwa.

1.49.00 - informacje i projekty uchwał.

1.52.50 do 2.15.45 - prezentacja wyników finansowych Szpitala przez dyrektora Leszka Bonnę.

2.19.40 do 2.32.00 - przerwa.

2.32.00 - Odpowiedzi na interpelacje. Starosta Stanisław Skaja: Noc Muzeów; o filiach Wydziału Komunikacji; 2.39.20  Marek Jankowski, członek Zarządu, o filiach; 2.43.15 - Starosta Stanisław Skaja: o dotacjach dla Policji; o wyjeździe do Wymysłowa; o podwyżkach dla dyrektorów; o osobach niepełnosprawnych w Wydziale Komunikacji, także dyr. Krzysztof Piekarski; 2.50.15 - Starosta Stanisław Skaja: o piśmie rodziców z KLO Brusy; 2.53.15 - Marek Szczepański, Wicestarosta: drogowe uwagi Bożeny Stępień; o zalewaniu posesji w Ogorzelinach; o drodze do Łukowa; o przejściu dla pieszych na ul. Ceynowy w Chojnicach; o piśmie rodziców z KLO Brusy; drogowe Macieja Jakubowskiego; o remoncie DW 235 i 236; 3.06.20 - Marek Jankowski, członek Zarządu, o redukcji etatów w szkolnictwie; 3.08.17 - Marek Szczepański, Wicestarosta: ws. ronda biszkoptowego; 3.11.53 - Starosta Stanisław Skaja ws. uwag B.Stępień do PINB i L.Redzimskiego o Podgórnej 2; 3.13.10 - Mirosława Dalecka ponawia pytanie ws. ronda biszkoptowego; odpowiada Marek Szczepański, Wicestarosta; 3.14.55 - Starosta Stanisław Skaja ws. dopłat do biletów dla uczniów szkół powiatowych.

3.15.50 - Wnioski i oświadczenia radnych.

- Andrzej Sabiniarz: 15.06 w Brusach będzie Festiwal Trzy Kolory WTZ-ów; 

- Leszek Redzimski: wyjaśnia swą wypowiedź z dyskusji nad sprawozdaniem z budżetu 2017; o definicji druku "in blanco";

- Marek Szczepański do Leszka Redzimskiego ws. jw.

- Sławomir Rząska składa wnioski ws. nadania nazwy ulicy w Chojnicach imieniem Janusza Palmowskiego oraz by treść komunikatów meteorologicznych z IMGW konsultować ze stacją meteo w Chojnicach.

- Mirosława Dalecka: ws. sprawozdania dyrektora szpitala za 2017 zamieszczonego w materiałach Rady Społecznej szpitala;

- Mariusz Paluch do Mirosławy Daleckiej nt. jej działalności w Radzie Powiatu;

- Jarosław Schumacher: organizuję 11 czerwca prywatny wyjazd na cmentarz w Konarzynach na grób Mieczysława Pruskiego.

Zamknięcie obrad.

Tagi: