`W czasie pandemii przedszkola powinny brać połowę opłaty stałej`

Dodane: 2020-05-04

Podczas "fejsbukowej" konferencji prasowej władz miasta z 24.04.2020 jedno z nadesłanych pytań od mieszkańców dotyczyło pobierania przez właścicielkę niepublicznego przedszkola Bajka w Chojnicach pełnej wysokości opłaty stałej, mimo zamknięcia go z powodu pandemii koronawirusa.

Autor pytania uważał, że właściwą wysokością jest najwyżej 50% stawki. Tego samego zdania był burmistrz Arseniusz Finster, który dodał, że Miasto w czasie pandemii nie pobiera opłaty stałej od rodziców posyłających do jedynego samorządowego przedszkola (reaktywowano je w gmachu SP nr 8): "- Przy założeniu płacenia przez właścicielki niepublicznych placówek postojowego przedszkolankom w wysokości np. 80%, to uważam, że nasza dotacja powinna starczyć na utrzymanie przedszkola w czasie pandemii." Całość wypowiedzi burmistrza w naszym artykule.

Po umieszczeniu zapisu na FB wywiązała się polemika pomiędzy burmistrzem, a m.in. właścicielką przedszkola przy ul. Mestwina: "(...) Nauczyciele w moim przedszkolu otrzymują 100% wynagrodzeń. Ponadto wykonują cały czas pracę zdalną, którą dokumentują, codziennie przygotowują materiały dla rodziców i dzieci, przygotowują zajęcia i przesyłają je rodzicom, Pani która prowadzi oddział "0" nagrywa filmiki na których wprowadza literki, prowadzi lekcje i przekazuje je dzieciom, więc uważam za krzywdzące słowa, że cytuje: "Przedszkole nie funkcjonuje" mamy ograniczone funkcjonowanie.  (...)". Fragment wyjaśnień burmistrza Arseniusza Finstera: "(...) Moja wypowiedź dotyczyła głównie „dużych” przedszkoli, dokładnie tych które oprócz dotacji dla przedszkoli niepublicznych (a wszystkie otrzymują od miasta pomimo stanu epidemii), pobierają całą opłatę stałą. Mieliśmy w tym zakresie wiele próśb od rodziców o interwencję w tym zakresie. Za każdym razem powtarzałem, że wysokość opłaty stałej zależy od umowy na linii rodzic – przedszkole, ale w przypadku czasu epidemii, naprawdę wyjątkowego czasu, zachęcałem do podjęcia rozmów z właścicielami przedszkoli o jakąś renegocjacje tych warunków. (...)".

Aktualizacja z 5.05.2020. Publikujemy otrzymane dziś sprostowanie odnoszące się do treści zawartych w artykule, który jest fragmentem zapisu wypowiedzi Burmistrza Chojnic dr Arseniusza Finstera nt. wysokości opłaty stałej w niepublicznych przedszkolach.

"- Przedszkole BAJKA nie jest zamknięte, tylko prowadzi działalność zdalną, zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji.Placówka nasza nadal funkcjonuje i prowadzi swoją działalność statutową, lecz w zmienionym na skutek obecnej sytuacji zakresie. Placówka nasza realizuje program nauczania już od samego początku czasowego ograniczenia funkcjonowania, za pomocą środków masowego przekazu, a ponadto nauczyciele pozostają w pełnej gotowości do przyjęcia dzieci, z chwilą zniesienia zawieszenia i prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej!

- za czas epidemii pobierana  jest od Rodziców połowa opłaty stałej !, za marzec była cała opłata, ponieważ do połowy miesiąca pracowaliśmy stacjonarnie, zwroty za nieobecności będą odliczanie w momencie przyjścia dziecka do przedszkola lub w momencie rezygnacji, Rodzice o tym wiedzą, informacje były umieszczane na naszej stronie internetowej!

- ani nauczyciele, ani pracownicy obsługi, nie pracują w systemie "postojowym", pracują w pełnym wymiarze czasu z należnym  wynagrodzeniem.

Małgorzata Sząszor - Przedszkole Niepubliczne BAJKA w Chojnicach."

Tagi: