Na zebraniu mieszkańców Sołectwa Rytel przyjęto plan wydatków na 2021 rok

Dodane: 2020-09-25

Zapis transmisji zebrania mieszkańców Sołectwa Rytel, które odbyło się 24.09.2020 w sali Domu Kultury w Rytlu. Przyjęto na nim projekt wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

Zebranie poprowadziła Alicja Kamińska. Władze Czerska były reprezentowane przez Wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską oraz Dyrektora Przemysława Blocha.

0.20 - Otwarcie zebrania przez Sołtys Romannę Czułowską.

5.40 - Sołtys przedstawia sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie 09/2019 do 09/2020.

1.02.00 - Przedstawienie propozycji wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2021 roku; dyskusja; głosowanie: wstrzymuje się 6, reszta za.

1.36.20 - Zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2020 w związku z niewykorzystanymi z powodu pandemii środkami finansowymi.

1.40.15 - Sprawy bieżące i wolne wnioski. Od 1.43.45 do 1.55.35 Sołtys przedstawia listę wniosków Sołectwa do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2021, Wiceburmistrz je komentuje.

2.10.09 - Zamknięcie zebrania.

Tagi: