XXII sesja Rady Gminy Człuchów z 9.10.2020 r.

Dodane: 2020-10-09

Zapis transmisji obrad XXII sesji Rady Gminy Człuchów z piątku 9.10.2020.

0.00 - Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Annę Duraj, przedstawienie projektu porządku obrad.

4.40 - Informacja o wykonaniu zadań budżetowych za I półrocze 2020 oraz o zaawansowaniu robót inwestycyjnych.

10.05 - Podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia Statutu Gminy Człuchów; zwiększenia dotacji na remont kościoła w Polnicy; dofinansowania remontu drogi powiatowej; nowelizacja budżetu 2020 roku; nowelizacja WPF na lata 2020 - 2031; uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku; ws. opieki nad bezdomnymi zwierzętami; ws. działalności przy opróżnianiu szamb; ws. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021 - 2030; ws. zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej; ws. powierzenia Miastu Człuchów opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi; ws. przedłużenia umów dzierżawy gruntów w Dębnicy.

45.10 - Sprawozdanie Wójta Pawła Gibczyńskiego z działań w okresie międzysesyjnym.

- o udziale w konferencji nt. energii odnawialnej; będzie nowelizacja ustawy "wiatrakowej", w której zmniejszona zostanie do 500 m odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań;

- Gmina złożyła na 2021 rok 2 wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych; dotyczą rozbudowy SP Rychnowy i budowy obok przedszkola oraz modernizacji sieci wodociągowej w Gminie;

- o odbytych zebraniach sołeckich;

- o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych: droga do Zagórek, w Chrząstowie oraz w Baranowie;

- Gmina zakupiła dla ZGK używany wóz asenizacyjny od Gminy Chojnice;

- o trwającym spisie rolnym;

- ZGK wstrzymał osobiste odczyty stanów wodomierzy indywidualnych, Wójt prosi o samodzielne odczyty i dostarczanie ich do ZGK;

- o zasadach funkcjonowania UG w czasie pandemii;

- z powodu wprowadzenia w całym kraju strefy żółtej została odwołana uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego odcinka starej "berlinki" i ścieżki rowerowej.

Brak wolnych wniosków i zapytań radnych.

1.05.45 - Zamknięcie obrad.

Tagi: