Władze Czerska konsultują projekt budowy sali widowiskowej

Dodane: 2020-10-21

Władze Czerska chciałyby w 2026 roku rozpocząć budowę sali widowiskowej na 250-300 miejsc. Obecnie proszą o udział w konsultacjach na ten temat. Ich zakończenie - 31.12.2020.

"Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk! Przedstawiam Państwu dwie wstępne koncepcje sali widowiskowej z 250 – 300 miejscami siedzącymi i niezbędnym do tego zapleczem. Obiekt miałby powstać przy ulicy Jana Pawła II na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach gminnych o łącznej powierzchni 7300 m², przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod takie cele. Możliwa byłaby organizacja w nim koncertów, spektakli, seansów kinowych, uroczystości gminnych. Hole mogłyby pełnić funkcje wystawiennicze. Sala widowiskowa tego typu pozwoliłaby znacznie rozszerzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców naszej gminy.

Ze względu na wysoki koszt inwestycji jej realizacja nie nastąpi w najbliższych latach. Jednak moim marzeniem jest, żeby na 100-lecie nadania Czerskowi praw miejskich, czyli w roku 2026, budowa takiej sali przynajmniej się rozpoczęła. Aby się dobrze do takiej inwestycji przygotować, należy już teraz przystąpić do wyboru lokalizacji oraz zainaugurować prace nad koncepcją i określeniem funkcji takiego obiektu.

Jednocześnie przedstawiam Państwu projekt przebudowy budynku Domu Kultury w Czersku. W mojej ocenie obiekt ten będzie potrzebny Gminie i jej mieszkańcom na cele kulturalne również w przyszłości, niezależnie od budowy sali widowiskowej. Po pierwsze: w obecnej siedzibie GCK pozostanie - powiększona w stosunku do obecnej - sala z płaską podłogą, którą można wykorzystać na wiele sposobów (spotkania okolicznościowe, dla których przeprowadzenia konieczne jest rozstawienie stołów, wystawy czasowe, koncerty „na stojąco”, zabawy, zebrania itd.). Taka sala była, jest i będzie niezbędna, niezależnie od sali widowiskowej z zamontowanymi na stałe fotelami. Po drugie: w obiekcie tym znajdować się będą mniejsze sale i pracownie tematyczne. Po trzecie: pozostanie tam siedziba administracji Gminnego Centrum Kultury.

 Rozpoczynamy konsultacje w sprawie lokalizacji, funkcji i architektury nowego obiektu kulturalnego w Czersku. Wszystkich chcących wypowiedzieć się w tej sprawie zachęcam do wypełnienia formularza konsultacji i przesłania go pocztą lub elektronicznie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Z poważaniem - Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski."

Więcej szczegółów na stronie Miasta Czersk.

Tagi: