Spotkanie informacyjne o dofinansowaniu unijnym na nowe przedszkola 11 XII

Dodane: 2020-11-30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne on-line (webinarium) organizowane w dniu 11.12.2020 r. na platformie Zoom poświęcone możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Konkurs jest w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Ogólne zasady udziału w konkursie: termin naboru wniosków o dofinansowanie; typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie; podmioty uprawnione do udziału w konkursie.

2. Zasady przygotowania projektu do dofinansowania: wskaźniki do osiągnięcia; polityki horyzontalne; trwałość projektu.

3. Wydatki w projekcie i ich kwalifikowalność.

4. Kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

 Termin i miejsce webinarium: 11 grudnia 2020 r. (piątek) w godz. 12.00 – 14.00 na platformie Zoom. Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client https://zoom.us/download lub pobrać ją na telefon. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 52 334 48 47 lub 52 334 33 07 w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. W zgłoszeniu obligatoryjnie należy podać adres e-mail, na który – najpóźniej w dniu wydarzenia – przesłany zostanie link do webinarium. Udział w webinarium jest bezpłatny!

Tagi: