Do 22 lutego są konsultacje ws. nowelizacji miejskiego programu antysmogowego

Dodane: 2021-02-20

Przez 6 dni można składać opinie ws. projektu nowelizacji uchwały RM Chojnic dotyczącej konkursu pn. „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Termin mija w poniedziałek 22.02.2021.

Mogą je składać przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice. 

W uchwale RM z 2012 nt. sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych jest zapis mówiący, że "Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach." Ogłoszenie na stronie UM Chojnice ukazało się 17.02.2021, więc MINIMALNY termin na złożenie opinii, to naszym zdaniem 24.02.2021. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W projekcie uchwały rozszerzono zakres potencjalnych beneficjentów:

"1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne.

2. Wymagane jest, aby aplikujące osoby fizyczne były właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym zgłoszonego do udziału w konkursie, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej."

Ponadto zwiększono wartość dotacji na jedno zadanie:

"Gmina Miejska Chojnice wyznacza kwotę dofinansowania w wysokości 5.000,00 zł lub gdy kwota faktycznie poniesionych kosztów jest niższa niż 5.000,00 zł w wysokości łącznie poniesionych kosztów. Dofinansowanie udzielane jest za każde zrealizowane zadanie, z zastrzeżeniem, że o kwalifikacji kompletnego wniosku decyduje kolejność złożenia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach. Kwoty dofinansowania przydzielane są do momentu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice."

Więcej w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych na stronie UM Chojnice.

Zdjęcie z FB Stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu.

Tagi: