Mimo protestów RM w Czersku przeforsowała zmiany w funduszu sołeckim

Dodane: 2021-06-23

Przez półtorej godziny radni RM w Czersku debatowali wczoraj (22.06) nad zmianą w funkcjonowaniu funduszu sołeckiego w części dotyczącej inwestycji drogowych. W dyskusji wzięła udział także Sołtys Rytla Romanna Czułowska.

Sesja była pierwszą po długiej przerwie prowadzoną w trybie stacjonarnym, bez trybu zdalnego bądź dzielenia radnych na część "stacjonarną" w sali obrad i "zdalną" w domu. Nasza relacja z obrad jest fragmentem zapisu naszej retransmisji. UM w Czersku prowadził ją na YouTube, gdzie jest zapis w pięciu częściach. Obejmuje całość dyskusji i głosowań nad projektami uchwał dotyczącymi funduszu sołecko-drogowego.

0.00 - Maciej Deja: "Nikt nikomu nie chce zabrać, tylko chcemy zmienić sposób wydatkowania części pieniędzy."

3.45 - Łukasz Formella: "Na zebrania wiejskie ludzie nie chcą chodzić".

9.55 - Barbara Fierek: "Nie uważam, że jest to zamach na Fundusz Sołecki".

14.50 - Lidia Kroplewska: "My radni jesteśmy głosami mieszkańców, których niestety chodzi coraz mniej na zebrania".

19.00 - Jacek Argasiński: "Uważam, że troszkę poszkodowane będą teraz te duże sołectwa".

20.54 - Barbara Fierek.

24.43 - Zenon Konefka: "Najwyższą władzą w Sołectwie jest zebranie mieszkańców."

28.15 - Przewodniczący RM Krzysztof Przytarski do Zenona Konefki: "Wpłynęły dwa pisma, jako protest od sołtysów, każde pismo jest inne. Tylko druga kartka z podpisami jest ta sama. Czy to nie jest manipulacja?"

28.40 - cd. radny Konefka.

29.30 - Lucyna Zawiszewska: "Zaproponowany w uchwale Fundusz Drogowy, to w zasadzie jest Fundusz Burmistrza Czerska."

42.50 - Maciej Deja.

46.10 - Jacek Argasiński.

47.45 - Zenon Konefka.

49.00 - Krzysztof Reszka: "Mieszkańcy powinni zgłaszać problemy i przekonywać radnych i burmistrza do inwestycji, które są potrzebne w sołectwach."

50.50 - Lidia Kroplewska.

53.30 - Lucyna Zawiszewska.

55.40 - Łukasz Formella: "W Rytlu na zebraniu nie było ponad 100 osób, a 75 na ponad 2700 uprawnionych. To nie jest dużo."

1.06.00 - Daniel Szpręga: "Wnioskuję, aby połowę mojego głosu oddać p.Romannie Czułowskiej, Sołtys Rytla, inicjatorce pisma z protestem ws. uchwały. (...) Tak naprawdę chodzi o to, by ograniczyć prawo zabierania głosu mieszkańcom i decydowania o niewielkich środkach na terenie trzech największych sołectw."

1.10.00 - Lucyna Zawiszewska.

1.11.37 - Przewodniczący RM Krzysztof Przytarski do Lucyna Zawiszewskiej: "Pani radna, mówi pani o tym czwarty raz."

1.11.37 - Przewodniczący RM Krzysztof Przytarski do Daniela Szpręgi: "Ale bardzo proszę panie radny - merytorycznie."

1.11.40 - Daniel Szpręga.

1.12.05 - Przewodniczący RM Krzysztof Przytarski do Jacka Argasińskiego: "Apeluję o merytoryczność."

1.12.12 - Jacek Argasiński.

1.13.04 - Maciej Bruski.

1.14.30 - Sołtys Romanna Czułowska: "Widzę, że 3/4 radnych nie rozumieją tak naprawdę za czym wkrótce będą głosować. (...) Jedyna różnica w pismach z protestem, to inaczej opisany ich adresat w wysłanym mailem w dniu sesji do radnych. Treść jest identyczna."

1.18.20 - Lidia Kroplewska.

1.19.20 - Burmistrz Przemysław Biesek - Talewski: "Rola burmistrza w procesie opisanym w uchwale, to zbieranie wniosków, tak jak przy pracach nad projektem budżetu miasta."

1.30.50 - głosowanie, ZA - 12 radnych, PRZECIW - 6 radnych, nikt nie wstrzymał się.

Tagi: