Rada Miejska Chojnic ponownie będzie obradować w trybie zdalnym

Dodane: 2021-08-11

W poniedziałek 16.08 radni miejscy Chojnic ponownie spotkają się na sesji prowadzonej w trybie zdalnym. Wcześniej w czerwcu w sali tradycyjnych obrad swoją sesję wyjazdową mieli gminni radni z lubelskiego, a w lipcu z udziałem burmistrza Arseniusza Finstera odbyło się seminarium nt. wolontariatu senioralnego. Z niego pochodzi ilustracja do artykułu.

W programie obrad, oprócz likwidacji Komisji Ochrony Środowiska, o czym już wcześniej pisaliśmy, jest m.in. złożenie ślubowania przez nową radną Janinę Kosiedowską (zastąpi Bogdana Marcinowskiego); w kolejnej nowelizacji budżetu miastu jest zwiększenie kwoty na realizację programu antysmogowego o kwotę 436 tys. zł. 

Ostatni projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnic. W uzasadnieniu podano m.in.: "W związku z brakiem inicjatywy ze strony młodzieży obecnie w mieście nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy. Przepisy dotyczące jej funkcjonowania zostały przyjęte przez Radę Miejską w 2011 r. i nie były nowelizowane od 2012 r., a powołana na ich podstawie Młodzieżowa Rada Miasta, z powodu braku zainteresowania ze strony młodzieży, nie mogła odbywać sesji wobec braku kworum. Obecnie młodzież także nie wykazuje inicjatywy i zainteresowania pracą w młodzieżowej radzie. (...) Wpłynęła jedna opinia, którą wyraziła Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach. Opinia zawiera propozycję odstąpienia od procedowania uchwały uchylającej, przygotowanie i poddanie pod głosowanie niezbędnych zmian dostosowujących treść uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach do obowiązujących przepisów prawa oraz przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej jesienią bieżącego roku. Ponadto opiniodawca wskazał, iż przygotował i pozyskał finansowanie na projekt, którego efektem ma być przywrócenie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach. (...) Po złożeniu stosownego wniosku przez opiniodawcę, można przystąpić do prac nad nową uchwałą dostosowaną do obecnie obowiązujących przepisów. Tym samym nie należy uwzględnić złożonej przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej opinii.".

Zdjęcie - LGR Morenka.

Tagi: