`Zaboracy` z Czyczków wystawili spektakl `Kaszubi jadą`

Dodane: 2021-09-08

Amatorska grupa teatralna „Zaboracy” z Czyczków wystawiła spektakl „Kaszubi jadą”. Sceną sztuki był wóz z zaprzęgiem konnym, a miejscem widowiska podwórko Państwa Jolanty i Edmunda Wróblewskich w Brusach. Spektakl powstał w ramach jednego z działań Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Przedstawienie poprzedził przejazd aktorów i muzykantów kaszubskich zaprzęgiem konnym z Brus–Jaglii do centrum Brus. Zaboracy z prezesem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Janem Wyrowińskim jechali wozem konnym ulicami miasta. Śpiewem i muzyką zapraszali mieszkańców do obejrzenia występu.

Reżyserem spektaklu była Danuta Miszczyk, scenariusz napisał Piotr Szymański. Spektakl obrazował najważniejsze elementy kultury naszego regionu. Dialogi przepleciono muzyką kaszubską i cytatami znanych Kaszubów, m.in. Jana Karnowskiego, Aleksandra Majkowskiego czy Józefa Chełmowskiego. Inscenizacja w komediowej formie pokazała regionalne zwyczaje i ludzkie charaktery.

Przedstawienie zostało dofinansowane w ramach projektu Familijne LOWE. Koordynatorem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji z ramienia Gminy Brusy jest Szkoła Podstawowa nr 2.

Tekst - UM-G Brusy. Nagranie video zrealizowane przez UM-G Brusy jest fragmentem spektaklu i przedstawia Kaszubskie Abecadło.

Tagi: