W Lichnowach przyjęto projekt budżetu Sołectwa na 2022 rok.

Dodane: 2021-09-23

Pełny zapis zebrania mieszkańców Sołectwa Lichnowy, które odbyło się w holu miejscowej SP w środę 22 września. Poprowadził je Sołtys Zbigniew Nojman.
 
0.00 - Otwarcie zebrania w I terminie przez Sołtysa, informacja o możliwości wzięciu udziału w Spisie Powszechnym podczas zebrania.
3.20 - o wnioskach do budżetu 2022; remont ul. Krótkiej będzie w 2024; Sołectwo będzie nie tylko kupować płyty drogowe na wspólne z mieszkańcami utwardzanie ulic, ale i podsypkę; o współpracy Sołectwa z miejscowymi przedsiębiorcami i stowarzyszeniami (OSP, KGW);
17.30 - sprawozdanie z działalności inwestycyjnej oraz imprez organizowanych w 2021;
24.50 - Otwarcie zebrania w II terminie, przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie;
26.00 - Przedstawienie projektu budżetu na 2022 rok przyjętego przez Radę Sołecką.
- remont ul. Widokowej w proporcji finansowania z Gminą 2 do 1;
- druga część budowy chodnika przy ul. Ustronnej,
- cd. prac przy stawie,
- zatoczka dla szkolnych autobusów przy ul. Parkowej,
- budowa chodnika z ul. Chojnickiej na ul. Zaciszną,
- doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej,
- dotacje: dla SP 5000 zł, dla biblioteki sołeckiej 600 zł, OSP 3000 zł, KGW 3000,
- z "wiatrakowych" 50 tys. na płyty i 10 tys. zł na podsypkę, płyty trafią na ul. Malinową, os. Bączkowo, droga do Gawlików, Pawłowska.
Ogółem rozdysponowano 193 tys. z 220 tys. zł do dyspozycji.
42.50 - głosowanie - wszyscy "za".
45.20 - przyjęcie uchwały ws. upoważnienia Rady Sołeckiej do przesunięć w budżecie do kwoty 10 tys. zł.
47.30 - Wnioski.
- potrzebne przejście dla pieszych z ul. Angowickiej na ul. Szkolną,
- informacja ws. godzin otwarcia biblioteki sołeckiej,
- należy wytyczyć przejście na ul. Sławęcińskiej w stronę przystanku,
- brakuje na tym przystanku kosza na śmieci,
- należy poprawić bezpieczeństwu ruchu na skrzyżowaniu z wyjazdem w stronę Ostrowitego,
- będzie wycinka 2 drzew na placu przy wyjeździe z ul. Krótkiej na ul. Główną,
- przy wyjeździe z firmy pp.Gwiździel potrzebne lustro,
- należy odnowić poziome oznakowanie przejść dla pieszych na ul. Szkolnej,
- latem handel w pasie drogowym nie jest prowadzony w bezpieczny sposób.
Zakończenie obrad.
Tagi: