Mieszkańcy Sołectwa Rytel podzielili na zebraniu 54 tys. zł z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dodane: 2021-09-24

Zapis transmisji zebrania ogólnego mieszkańców Sołectwa Rytel, które odbyło się w czwartek 23.09.2021 w Ośrodku Kultury w Rytlu. Rozpoczęło się o godzinie 19.00, zakończyło o 21.45. Władze Czerska były reprezentowane przez burmistrza Przemysława Bieska - Talewskiego i wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską.

8.20 - Otwarcie zebrania przez Sołtys Romannę Czułowską, powitanie gości i mieszkańców, wybór na Przewodniczącą Zebrania Alicję Kamińską. Przypadkowo w tej części transmisji przez kilka pierwszych minut nie było dźwięku, za co przepraszamy.

11.00 - Przyjęcie porządku obrad.

12.30 - Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej i Sołtys za okres od poprzedniego zebrania przedstawiła Romanna Czułowska.

28.45 - Projekt podziału Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w kwocie 54 252 złote. Dyskusja.

55.20 - Głosowanie.

57.05 - Uchwała ws. zmian w Funduszu Sołeckim na 2021 z powodu niewykorzystanych środków z powodu pandemii.

1.01.30 - Omówienie wniosków do Funduszu Drogowego na 2022 rok.

1.40.50 do końca zebrania - Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Tagi: