RM Chojnic zaakceptuje wniosek ws. powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Dodane: 2021-10-15

W poniedziałek 25 października odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej Chojnic. W programie jest m.in. projekt uchwały ws. zaakceptowania wniosku Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej o utworzenie młodzieżowej rady gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na niedawnym posiedzeniu przyjęła stanowisko, iż wniosek należy uwzględnić. W uzasadnieniu do projektu uchwały stwierdzono, że "Przedłożona przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej propozycja statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach zawiera wszystkie wskazane powyżej elementy wymagane ustawą o samorządzie gminnym. Jednak fakt, iż zawiera on wszystkie elementy nie jest równoznaczny z brakiem uwag do tego dokumentu, które zostały wyszczególnione w przedłożonej opinii prawnej."

Tradycyjnie w porządku obrad jest ujęta kolejna nowelizacja budżetu miasta na 2021 rok. Jednym z nowych wydatków jest kwota 5000 zł na zakup testerów narkotykowych do działań kontrolnych i profilaktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Ponadto radni podejmą decyzję, czy nowa ulica zlokalizowana w pobliżu ulicy Ustronnej może otrzymać nazwę "Laurowa"; oraz czy zgadzają się z opinią Komisji Skarg, że skarga na burmistrza ws. odmowy przyznania lokalu socjalnego jest bezzasadna.

Tagi: