Czy Małe Swornegacie będą Sołectwem?

Dodane: 2024-03-29

Na niedawnej sesji Rady Gminy Chojnice pojawił się wniosek, by wyodrębnić z Sołectwa Swornegacie miejscowość Małe Swornegacie, które miałoby zostać samodzielnym Sołectwem. Zgłosił go sołtys Lichnów Zbigniew Nojman.

Nie był to pierwszy taki sygnał ws. tej inicjatywy, ale po raz pierwszy wybrzmiał na forum Rady Gminy. - Na ten moment w Małych Swornegaciach jest zameldowanych na pobyt stały 75 osób, z tego 71, to dorośli. Byłoby ich więcej, ale w tej letniskowej wsi mieszka wiele osób niezameldowanych. Uważam, że ta wieś mogłaby zostać samodzielnym sołectwem – przekazał na sesji radny Zbigniew Nojman. Warto w tym miejscu dodać, że sołtys danego sołectwa nie musi być jego mieszkańcem.

Poparł tę inicjatywę wicewójt Janusz Szczepański (wójt Zbigniew Szczepański z powodów zdrowotnych był nieobecny na sesji). - I władze Gminy, i sołtys Swornegaci Dominik Dykier, znają ten pomysł i popierają go. Odległość pomiędzy Małymi Swornegaciami, a Swornegaciami jest spora i czasem pewne problemy byłoby łatwiej i szybciej rozwiązać, gdyby powstało nowe sołectwo. Ale na tę chwilę brakuje w Małych Swornegaciach lidera. Temat jest bardzo dobry i może byłoby to niewielkie sołectwo, ale miałoby rację bytu – odpowiedział radnemu zastępca wójta.

Na ten moment w Gminie Chojnice istnieją 34 sołectwa. Sołectwo Swornegacie obejmuje m.in. także (oprócz Swornegaci i Małych Swornegaci) takie wsie, jak Chociński Młyn, Drzewicz, Owink czy Płęsno.

Zdjęcie, to screen z kamery internetowej zamontowanej na moście w Małych Swornegaciach.

Tagi: