Powiatowi radni zbierają się na ostatniej sesji w tej kadencji

Dodane: 2024-04-02

W czwartek 4 kwietnia radni Rady Powiatu Chojnickiego spotkają się na ostatniej sesji w kadencji 2018 – 2024. Trwała ona ok. 5,5 roku. W tym czasie radni z powiatowego samorządu spotkali się na 40 sesjach, czyli odbyło się średnio 7,3 sesji rocznie.

W tym samym czasie miejscy radni zebrali się 63 razy (z sesją zwołaną na 3.04.2024 włącznie); a gminni radni 52 razy (włącznie z 22.03.2024). Powiatowi radni w czwartek 4.04 mają do przyjęcia informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2023 rok oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok ubiegły. Jedna z podanych informacji dotyczy pozyskanego w 2009 od ZGM mieszkania „chronionego treningowego” adresowanego do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ma ono 6 miejsc. W 2023 nikt z niego nie skorzystał. Podobnie było w 2022. W 2021 jedna osoba skorzystała, w 2020 dwie. Koszty utrzymania tego lokalu dla PCPR za rok 2023 wyniosły ponad 12 tys. zł.

Po raz drugi Rada Powiatu Chojnickiego będzie podejmować uchwałę ws. nadania Policealnej Szkole Medycznej im. Ks. Jana Kaczkowskiego. Poprzednią uchylił Wojewoda Pomorski, gdyż miała zbędny zapis o konieczności ukazania się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Także Powiat Chojnicki wspomaga finansowo Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w inwestycji polegającej na wybudowaniu w Charzykowach wieży ratowniczej. Jest to kwota 25 tys. zł. W nowelizacji budżetu na 2024 rok jest ponadto m.in. kwota 800 tys. zł na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy remontu i przebudowy drogi z centrum Klawkowa do dawnej berlinki, o której nie raz pisaliśmy z okazji skarg sołtys i gminnej radnej Klawkowa na przeciągające się roboty w tej wsi. Ponadto CE-W otrzyma 40 tys. zł na modernizację systemu ppoż. i 83 tys. zł na remont południowej elewacji oraz ceglanego komina.

Tagi: