Radny wnioskuje o uruchomienie w Chojnicach Budżetu Obywatelskiego

Dodane: 2024-06-10

W grudniu 2019 roku Rada Miejska Chojnic przyjęła uchwałę o przyjęciu Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z nią jego realizacja ruszyłaby w 2021. Niestety, plany te pokrzyżowała pandemia. Radny Kamil Kaczmarek wnioskuje o restart BO.

Zgodnie z przedstawionymi w styczniu 2020 informacjami na konferencji prasowej w ratuszu, do czerwca 2020 miała być prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna; wnioski miano składać do 16 marca. Głosowanie planowano w dniach 2-19 czerwca 2020 r. Plany te pokrzyżowała pandemia, a po jej zakończeniu do tej uchwały nie wrócono. W gminie Czersk Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2016 roku.

Do sprawy postanowił wrócić miejski radny Kamil Kaczmarek z PiS. We wniosku do UM Chojnice z 27.05 stwierdził m.in.:

W związku z rosnącą potrzebą zaangażowania mieszkańców Chojnic w procesy decyzyjne dotyczące ich najbliższego otoczenia, uprzejmie składam interpelację dotyczącą opracowania i wprowadzenia uchwały umożliwiającej realizację budżetu obywatelskiego od roku 2025. Budżet obywatelski, jako narzędzie demokracji partycypacyjnej, pozwala mieszkańcom decydować o alokacji części środków publicznych. Jest to praktyka sprawdzona w wielu polskich miastach, przynosząca wymierne korzyści, takie jak zwiększenie transparentności wydatków publicznych oraz wzrost zaangażowania i satysfakcji mieszkańców z życia lokalnej społeczności.”

W odpowiedzi władze miasta przekazały, że „Udzielając odpowiedzi na złożony wniosek informuję, iż w najbliższym czasie zostanie ponownie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona oceny zasadności wprowadzenia budżetu obywatelskiego na terenie Miasta Chojnice oraz dokona ewentualnej aktualizacji założeń zawartych w Uchwale Nr XIII/183/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019 r.”

Na zdjęciu z UM Czersk z 31.10.2023 uroczystość podsumowania CzBO na rok 2024.

Tagi: