Konferencja prasowa w Urzędzie Gminy Chojnice z 6.06.2024

Dodane: 2024-06-11

W czwartek 6.06.2024 odbyła się konferencja prasowa Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego. Publikujemy jej przebieg oraz poruszane w niej sprawy dotyczące Gminy Chojnice.

0.00 - Otwarcie konferencji, przedstawienie jej uczestników i programu.

1.00 – Kolejne informacje nt. tzw. loterii meldunkowej; pierwsze losowanie będzie po 1 maja 2025 i obejmie wszystkie osoby, które zameldują się w gminie Chojnice od 1.01.2024 do końca 2024 roku; loterię zorganizuje UG, nie zewnętrzna firma; wartość bonu 5000 zł netto; podatek opłaca gmina.

27.30 – Na najbliższej sesji Rady Gminy Chojnice będzie powołany nowy skład Rady Społecznej gminnej przychodni zdrowia; jej przewodniczącym będzie Dominik Dykier.

32.25 – O poszukiwaniach osób, które podrzuciły śmieci przy remizie OSP Swornegacie; z pomocą monitoringu video ustalono, że wyrzucono je z busa wypożyczonego w Lubinie (Dolny Śląsk).

40.40 – O nowej drodze przy ZZO w Nowym Dworze prowadzącej do PSZOK-u i dyskusji o niej na Zgromadzeniu Wspólników ZZO.

45.40 – o odnowieniu kolejnego odcinka DW 236 w Swornegaciach i postępie prac na budowie parkingu w tej wsi letniskowej przy kościele.

47.45 – o problemach z konkursami na wykonywanie przyłączy światłowodowych na terenie gminy Chojnice, które organizuje Ministerstwo Cyfryzacji; być może nie będą one realizowane.

57.00 – O przystąpienie do realizacji tzw. Planu Ogólnego dla Gminy Chojnice; zastąpi on Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wyłoniono firmę, która to wykona.

1.03.15 – Na sesji RG z 14.06 będzie debata nad Raportem o Stanie Gminy Chojnice; należy zebrać 20 podpisów poparcia, by zabrać na niej głos w dyskusji.

1.04.40 – PKP PLK prosi o zgodę na zamknięcie 2 przejazdów kolejowych z drogami polnymi w pobliżu Silna; UG nie zgadza się na to.

1.08.05 – Dotacja 160 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg transportu rolnego będzie udziałem w koszcie budowy kolejnego odcinka ul. Górnej w Pawłowie; ok. 1 km z płyt jumbo.

1.10.30 – Przy boisku w Ostrowitem stanie maszt telefonii komórkowej.

1.11.05 – Wójt Zbigniew Szczepański otrzymał w Senacie RP dyplom od Marszałek za nieprzerwane pełnienie swej funkcji od 1990 roku; w województwie pomorskim oprócz niego tylko jeszcze jeden wójt pełni tak długo swą funkcję.

1.13.40 – Ponownie na początku kadencji samorządu terytorialnego Wójt wystosował do władz Powiatu Chojnickiego pismo z propozycją współfinansowania remontów dróg powiatowych w najbliższych latach.

1.28.05 - Zamknięcie konferencji prasowej.

Tagi: