Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowości w naliczaniu płac pracownikom szpitala

Dodane: 2020-08-03

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zakończył w lipcu 2020 roku prace kontrolne w chojnickim szpitalu. Przeprowadził je na wnioski radnej powiatowej Mirosławy Daleckiej z lutego 2020 roku, którą zaalarmowali pracownicy szpitala. Twierdzili, że pracodawca nie realizuje we właściwy sposób podwyższonej od 1.01.2020 do 2600 zł brutto stawki minimalnego wynagrodzenia.

"Kontrola dotyczyła wynagrodzeń pracowników gospodarczych działu higieny szpitalnej, kuchni, transportu wewnętrznego, sekretarek i rejestratorek medycznych oraz opiekunów medycznych; wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym wypłat minimalnego wynagrodzenia w dwóch transzach; ekwiwalentów za odzież, prawidłowości rozliczeń czasu pracy i wypłaty dodatków za soboty, niedziele i święta oraz wypłat nowych stawek wynagrodzenia pracownikom niezgodnych z Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od stycznia 2020 roku mimo, że niektórzy pracownicy nie przyjęli nowych stawek wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia (nie podpisali pism zmieniających wynagrodzenie za pracę). Ponadto wnosiłam o sprawdzenie czy Regulamin Wynagradzania Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach jest dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawa." - przekazała nam radna Mirosława Dalecka.

Otrzymaliśmy także kopię pisma PIP w Gdańsku do radnej z 28.07.2020. Wynika z niego, że wnioski pokontrolne kierownictwo Szpitala przyjęło bez zastrzeżeń w dniu 24.07.2020. Ustalono m.in.:

- regulamin wynagradzania z 6.02.2003 roku nie jest dostosowany do aktualnego stanu prawnego i faktycznego,

- od 12/2019 do 03/2020 wynagrodzenie zasadnicze w badanej grupie było poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 2250 zł do 2450 zł brutto,

- dodatki do wynagrodzenia, jak np. za wysługę lat czy nadgodziny, naliczane były nie od 2600 zł brutto, a np. 2250 zł brutto,

- W czasie kontroli Dyrektor Szpitala ustalił, że od 01.07.2020 r. najniższe wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2600 zł brutto. Wydane zostało w tej sprawie zarządzenie nr 232/2020 z dnia 19.06.2020 r.

- inspektor pracy wystąpił do pracodawcy o dokonanie wyrównania pracownikom, których wynagrodzenie zasadnicze kształtowało się poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatków za wysługę lat i innych dodatków naliczanych od wynagrodzenia zasadniczego za okres od stycznia do czerwca 2020 r.

Całość pisma w postaci pliku PDF do pobrania.

Link do protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z 14.02.2020. Spoza komisji w posiedzeniu uczestniczyli Sławomira Bobek – Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Danuta Lewandowska – MHS Chojnice, Tadeusz Kurzyk – MHS Chojnice, Monika Frymark – Fifielska – Dyrektor ds. ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Mirosława Dalecka - Radna Powiatu Chojnickiego. Jeden z punktów obrad, to "Omówienie spraw dotyczących aktualnej sytuacji Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających.".

Tagi: