Powiat Chojnicki rozstrzygnął konkursy grantowe

Dodane: 2022-02-05

Pod koniec stycznia 2022 Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursów grantowych na realizację zadań w 2022 m.in. z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i sztuki.

W swej uchwale z 9.12.2021 w dziale „kultura i sztuka” przeznaczył 10 tys. zł na priorytet pn. inscenizacja szarży pod Krojantami oraz 60 tys. zł na m.in. „organizację przedsięwzięć plenerowych oraz imprez połączonych z ważnymi wydarzeniami, w tym realizacja projektów w zakresie propagowania demokratycznych postaw.”

Oczywiście najwyższy grant w kwocie 10 tys. zł przypadł Fundacji „Szarża pod Krojantami”. Kolejne pozycje, to dla Stowarzyszenia Dworek Polski 5000 zł na organizację konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej oraz 4000 zł na przegląd kapel ludowych Majówka 2022. Także 4000 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum na konserwację polichromowej skrzyni posagowej. Natomiast Towarzystwo Przyjaciół LO dostało grant 3500 zł na wydanie kart pocztowych z okazji 400-lecia istnienia szkoły. Klub Tygodnika Powszechnego w Chojnicach wsparto kwotą 500 zł na realizację warsztatów dla młodzieży nt. historii chojnickich luteran.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2022 przeznaczono ogółem kwotę 158 tys. zł, ale już w warunkach konkursu „zabezpieczono” 13 tys. zł zaadresowane na wsparcie „organizacji obchodów 100-lecia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego”. Taka właśnie kwota na ten cel ostatecznie trafiła do ChKŻ. Ponadto m.in.: MKS Chojniczanka otrzymała 5100 zł na szkolenie młodzieży z lekkoatletyki i 12000 zł z piłki nożnej; ChKS Kolejarz na te same zadania otrzymał po 5000 zł; MKS Handball Czersk na udział w rozgrywkach ligowych dostał 3500 zł, a na organizację turnieju 2500 zł; Borowiak Czersk na szkolenie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych ma 10000 zł; Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO na organizację szkoleń w grze logicznej GO ma grant w wysokości 1000 zł; Chojnickie Towarzystwo Miłośników Rowerów ma kwotę 2000 zł na organizację Rajdu Konstytucyjnego i Rajdu Niepodległości.

Więcej na stronie Starostwa Powiatowego. Zdjęcie - www Starostwa Powiatowego.

Tagi: