Strażacy przestrzegają przed pożarem sadzy w kominie

Dodane: 2022-02-10

KP PSP w Chojnicach przypomina o obowiązku cyklicznego czyszczenia oraz kontrolowania przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w swoich domach. Pozwoli to na uniknięcie tego typu zdarzenia w swoim domu.

Komenda przedstawia proces tworzenia się sadzy w przypadku braku regularnych przeglądów oraz podpowiada co robić, gdy do takiego pożaru już dojdzie. Jednymi z najczęstszych zdarzeń, do których są wzywani strażacy w okresie jesienno-zimowym są pożary sadzy w przewodach dymowych. Od początku 2022 roku strażacy powiatu chojnickiego do tego typu zdarzeń wyjeżdżali 15 razy.  

Cząstki sadzy gromadzące się w nieczyszczonych przewodach dymowych są produktem niepełnego spalania materiałów zawierających węgiel. Formuje się ona w czasie spalania w najgorętszej części płomienia. W takich warunkach dochodzi do powstania krótkich łańcuchów zawierających cząsteczki węgla. Niespalone w pełni cząstki ulatują do chłodniejszych części płomienia, gdzie w warunkach dobrego dopływu powietrza dopalają się, pozostawiając niewielkie cząsteczki suchego węgla, które osadzają się na ścianach urządzeń grzewczych i kominów. Wytrącaniu sadzy, zarówno w komorze spalania, jak i w kominie sprzyja niska temperatura ich ścian, szczególnie w momencie rozpalania pieca. Zjawisko nasila się przy jednoczesnym nieznacznym dopływie powietrza do spalania. Na powstanie sadzy ma również wpływ zawilgocenie paliwa, ponieważ zawarta w nim woda obniża temperaturę spalania.  Cząstki sadzy oblepiające przewód dymowy stanowią doskonały materiał palny. Zgromadzone w kominie sadze mogą spalać się w temperaturze nawet 1000 °C, często słychać bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania. Tak wysoka temperatura może doprowadzić do uszkodzenia komina (rozszczelnienie), co często prowadzi do rozprzestrzenienia się pożaru na konstrukcję budynku, czy ulatniania się tlenku węgla i dymu. 

Regularne czyszczenie komina jest podstawą profilaktyki!!!

Zaniedbanie tego obowiązku sprawia, że sadza osiada na ściankach wewnątrz przewodu dymowego i sukcesywnie go zatyka. Już zaledwie grubość sadzy rzędu kilku milimetrów może być przyczyną pożaru. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych zależy od intensywności ich używania. Ustawodawca określił częstotliwość czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych: 

• Dla kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek) – co najmniej raz na 3 miesiące w okresie użytkowania;

•  Dla kotłów na paliwo ciekłe i gazowe (olej opałowy, gaz ziemny, gaz propan-butan) – co najmniej raz na 6 miesięcy w okresie użytkowania.

Oprócz regularnego czyszczenia, pamiętajmy o przeglądzie przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowych, które należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Kontrole te muszą być przeprowadzone przez mistrza kominiarskiego (przewody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, natomiast w przypadku instalacji gazowych przegląd powinien być wykonany przez osobę posiadającą kwalifikacje dozoru nad instalacjami gazowymi. Niedopełnienie tych obowiązków stanowi naruszenie artykułu 82 Kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny w formie mandatu karnego, karze nagany, karze aresztu, może być to również podstawa do niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

    Jak zachować się podczas pożaru komina?

1. Nigdy nie gasimy pożaru wodą! Gasząc wodą możemy tylko zaszkodzić. Para wodna, która gwałtownie powstaje na skutek działania wysokiej temperatury, może doprowadzić do pęknięcia  przewodu kominowego. 

2. Natychmiast gasimy palenisko i wzywamy Straż Pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112, oraz nakazujemy osobom przebywającym w mieszkaniu ewakuację na zewnątrz budynku.

3. Zamykamy dopływ powietrza do pieca i cały czas obserwujemy komin na całej długości.

4. Otworzyć okna w celu przewietrzenia pomieszczenia, ponieważ ograniczenie dopływu powietrza do paleniska spowoduje powstanie większej ilości tlenku węgla.

5. Po zakończonych czynnościach Straży Pożarnej wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia  przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny.

Opracowanie: mł. ogn. Roman Piesik – KP PSP Chojnice, fot. Archiwum KP PSP Chojnice

Tagi: