Ul. Wicka Rogali otrzyma `deszczówkę` i ciąg pieszo-rowerowy

Dodane: 2022-03-21

Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na przebudowę ul. Wicka Rogali. Jej zakres przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo – rowerowego oraz skablowanie napowietrznej linii energetycznej.

Poinformował o tym na poniedziałkowej (21.03) konferencji prasowej starosta Marek Szczepański. Powiat Chojnicki otrzymał na realizację robót, które wg kosztorysu mają wartość ok. 1,8 mln zł, rządowe dofinansowanie w wysokości 50%. Oferty należy złożyć do 5.04.2022. Przetarg jest dwuczęściowy, gdyż można złożyć ofertę tylko na roboty drogowe oraz na roboty elektryczne (skablowanie linii napowietrznej oraz przesunięcie istniejącego kabla energetycznego); albo ten sam wykonawca na obydwie części. Zakręt przy SP nr 5 zostanie złagodzony. Organizacja ruchu na ul. Wicka Rogali niewiele zmieni się. Wg Starosty nie będzie możliwe parkowanie po obydwu stronach ulicy, choć z planu organizacji ruchu wynika, że zakaz będzie obejmował tylko prawą stronę, jadąc od SP-5 w stronę ul. Gdańskiej. Zapewne, jak bywało wcześniej np. na ul. Mestwina, ostateczna organizacja ruchu może być zmodyfikowana. Rowerzyści otrzymają ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Będzie po lewej stronie ulicy, jadąc od ul. Kościerskiej.

- Próbowaliśmy przekonać ENEĘ z Poznania, by wykonali na swój koszt skablowanie napowietrznej linii, ale odmówili. Zadeklarowali, że ich pracownicy będą pomagać przy odbiorach – przekazał Marek Szczepański.

Zapytaliśmy, czy miasto Chojnice będzie współfinansować koszt realizacji. Okazało się, że nie, gdyż Powiat przez kilka ostatnich lat nie realizował na terenie miasta żadnych inwestycji drogowych, więc teraz nie wnioskował o współudział.

W trakcie robót drogowych wycięte zostaną 4 drzewa, które są w kolizji z planowaną inwestycją. Pomiędzy drzewami po obydwu stronach powstaną tzw. zabruki o szerokości od 1 m do 2,5 m, ale w ogłoszeniu o przetargu zaznaczono, że część z nich, które są ujęte w dokumentacji, nie będą wykonywane. Będzie na nich możliwe parkowanie. Nowa jezdnia będzie o szerokości od 6,5 m do 7,5 m.

Więcej szczegółów w relacji video oraz w załączonych dokumentach z projektu technicznego i organizacji ruchu. Na miniaturce video fragment planu docelowej organizacji ruchu odcinka przy SP nr 5.

Tagi: