W poniedziałek 20.06 sesja RM z debatą nad Raportem o stanie gminy

Dodane: 2022-06-17

Na najbliższej sesji RM Chojnic (20.06) odbędzie się m.in. debata nad Raportem o stanie gminy miejskiej Chojnice za 2021 rok. Być może weźmie w niej udział jeden z uczestników społecznego spaceru w obronie polany w Lasku Miejskim.

Byłby to pierwszy taki przypadek w bieżącej kadencji samorządu, że ktoś, kto nie jest radnym, wziął udział w debacie. Mogą w niej wziąć udział radni oraz ci mieszkańcy, którzy przed sesją dostarczą listy z poparciem swej kandydatury przez minimum 50 dorosłych osób. Raport, z którym można zapoznać się w BIP-ie UM Chojnice, ma 112 stron i 9 rozdziałów. Kilka faktów tam umieszczonych. Na koniec grudnia 2021 r. w mieście zamieszkiwało 37454 osób, z czego liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stałych wynosiła 36974. Zadłużenie na 31.12.2021 wynosiło ok. 83 mln zł. W 2021 r. zakwalifikowano 18 par do programu wspierania In Vitro, z czego potwierdzono 6 ciąż, a urodziło się 5 dzieci. Wydział Gospodarki Komunalnej wydał 10 tys. zł na utrzymanie pomników i grobownictwa wojennego na terenie miasta.

„Burmistrz Miasta Chojnice w ub. roku osobiście przyjął 153 interesantów, głównie w temacie zadań realizowanych przez samorząd, np. przydziału mieszkania komunalnego czy socjalnego, w sprawie pracy, pomocy społecznej, sprawach prawnych czy sprawach sąsiedzkich. Jednym z działań Burmistrza jest udzielanie odpowiedzi na składane wnioski o udzielenie informacji publicznej, głównie przez mieszkańców miasta, w 2021 r. wpłynęło 119 takich wniosków, na które odpowiedzi udzielono w wymaganych terminach.

W dziale „Budżet Obywatelski” jest taka informacja: „W roku 2021 nie podjęto działań w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego na terenie miasta Chojnice ze względu na jego zawieszenie (od kwietnia 2020 r. do odwołania) w związku z trwającą w całym kraju pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19.”

Po debacie odbędzie się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi votum zaufania. Na tej samej sesji będzie także debata i głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Jeden z projektów uchwał dotyczy nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Stanisławowi Sobczakowi, który w latach 1992-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.

Tagi: