`Wg mnie uciążliwość złych zapachów zmniejszyła się`

Dodane: 2022-10-19

Ten tytułowy wniosek jest autorstwa burmistrza Arseniusza Finstera, jednego z uczestników kolejnego spotkania ws. nieprzyjemnych zapachów pojawiających się głównie w okolicach osiedli Pogodnego i Bursztynowego.

Wzięli w nim udział właściciele okolicznych firm, które podejrzewano o „autorstwo”, czyli Andrzej Skiba, prezes chojnickiego oddziału Spomleku Damian Kożuch oraz Tomasz Klemann, prezes Miejskich Wodociągów. Wziął udział także starosta Marek Szczepański, pracownicy powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, radny miejski Krzysztof Pestka oraz p.Robert z osiedla Pogodnego.

Rozmawiano przede wszystkim nad sposobami ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Tomasz Klemann przekazał, że zamierza wdrożyć w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Igielskiej technologię membranowej higienizacji osadów. Miałoby to zredukować uciążliwość nawet o 90%. Spomlek dostał od uczestników spotkania zalecenie, by higienizację swoich osadów z zakładowej oczyszczalni prowadził nie pod wiatą, w zamkniętej hali. Natomiast wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że zakład p. Andrzeja Skiby nie może być źródłem złej woni.

- Jest pełna otwartość na współpracę. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej poprawiać technologie stosowane przez MW i Spomlek. Gość z WIOŚ sugerował, by dokonać przeglądu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie Chojnic, bo może jest w niej jakaś niespodzianka w postaci nieprawidłowych podłączeń – przekazał na poniedziałkowej (17.10) konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

Na slajdzie widok na ul. Igielską i okoliczne domy oraz zakłady przemysłowe.

Tagi: