Nowa taryfa za wodę i ścieki będzie później

Dodane: 2023-01-24

Przedłuża się procedura zatwierdzenia wniosku taryfowego złożonego przez Miejskie Wodociągi do Wód Polskich. Wpłynął on 4 września, więc w ciągu 120 dni powinien być rozpatrzony. Tak się nie stało. Być może wejdzie w życie 3 lutego 2023.

Jesienią 2022 informowaliśmy, że w związku ze znaczną podwyżką ceny energii elektrycznej dla Miejskich Wodociągów – z 319 zł za 1 MWh na 790 zł – miejska spółka wystąpiła do organu pn. Wody Polskie o zatwierdzenie nowych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków. Mają wzrosnąć, w porównaniu do aktualnych, o 31%. Dzięki temu byłyby środki na zwiększone o 2,38 mln zł wydatki na energię elektryczną.

- Niestety, Wody Polskie zdecydowały o przesunięciu terminu wejścia w życie taryfy Wodociągów z 6.01.2023 na 3.02.2023. Wcześniej zadały MW 150 pytań, na które otrzymały odpowiedzi. Dokonaliśmy też kilku korekt w kalkulacji, wyjmując z niej koszty utrzymania hydrantów. Teraz jest taka sytuacja, że od stycznia MW już płacą wg wyższej taryfy za prąd, a nie pozyskują wpływów na zwrot tych zwiększonych wydatków. Jeśli do 3.02.2023 nie będzie decyzji Wód Polskich w Gdańsku o przyjęciu taryfy dla MW, to jako miasto i spółka podejmiemy kroki prawne wobec W.P. Nie chcemy mieć zysków w taryfie MW kosztem mieszkańców, ona odzwierciedla rzeczywiste koszty funkcjonowania firmy. Jeżeli WP będą dalej zwlekać, zadawać pytania, to uznam to za działanie celowe, by ciągnąć w nieskończoność procedurę zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki – stwierdził na wczorajszej (23.01) konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster.

Tagi: