Uczniowie SP1 mieli zajęcia pt. Czy samochody ogrzewają miasta?

Dodane: 2023-03-15

Uczniowie klasy III D w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach realizują projekt pt. "Ekologia. Jak chronić środowisko?" Fundacji Uniwersytet Dzieci. Ostatnie zajęcia miały za temat „Czy samochody ogrzewają miasta?”

Podczas realizacji tego zadania wychowawczyni kl. III D Aleksandra Szczepańska zainspirowała uczniów do przeprowadzenia kolejnych eksperymentów w celu uświadomienia uczniom, jak różne rodzaje powierzchni magazynują ciepło, w jaki sposób ruch samochodowy oddziałuje na pyły i inne zanieczyszczenia, które występują w mieście, jak pył w atmosferze wpływa na temperaturę otoczenia oraz jakie są skutki cieplnej dysproporcji na zdrowie i samopoczucie człowieka. Uczniowie dyskutowali nad kwestią podróżowania różnymi środkami transportu; dostrzegali ich wady i zalety dla środowiska; zwracali uwagę na aspekty ekologiczne, jak czysta energia elektryczna, większa liczba pasażerów oraz aspekty wygody i atrakcyjności pojazdów. Podczas doświadczeń trzecioklasiści uświadomili sobie występowanie następujących zjawisk: wpływ asfaltowych powierzchni na magazynowanie ciepła oraz oddawanie go dopiero nocą, wpływ ruchu samochodowego na pyły i zanieczyszczenia wchodzące w skład smogu oraz szybki wzrost temperatury w mieście (efekt cieplarniany) i nadprodukcja dwutlenku węgla w atmosferze. Uczniowie ze zdziwieniem poznali niepokojące statystyki dotyczące ilości samochodów przypadających na jednego mieszkańca w Polsce i na świecie.

Uświadomili sobie, że samochód to jeżdżąca fabryka spalin, bezpośrednio dostarczanych do naszych płuc (dwutlenek węgla, tlenki węgla, związki siarki, związki ołowiu, tlenki azotu, metale ciężkie, pochodne oleju). Na podstawie wyjaśnień eksperta urbanizacji (film UD) oraz przeprowadzonego doświadczenia uczniowie wiedzą, że ruch samochodowy jest istotnym katalizatorem wzburzania pyłów, co przedłuża ich unoszenie w atmosferze, czyli utrzymywania się smogu w mieście. W podsumowaniu zajęć zespół kl. III D odpowiadał na następujące pytania:
- Co możemy zrobić, aby zapobiegać ogrzewaniu miast przez samochody?
- Jak najbardziej ekologicznie dostać się do szkoły?
- Czy jesteśmy gotowi poświęcić wygodę dla czystszego powietrza?
- W jakim mieście ty chciałbyś mieszkać?
- Co możemy zrobić, żeby dbać o klimat?

Tekst i fot. Aleksandra Szczepańska/SP nr 1 w Chojnicach

Tagi: