Sołtysi w Gminie Chojnice będą wybierani w 2024, w mieście rok wcześniej

Dodane: 2023-03-23

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Chojnic znalazł się projekt uchwały ws. ogłoszenia wyborów zarządów osiedli i ich przewodniczących. Mają odbyć się do końca kwietnia 2023. Do tej pory realizowane były kilka miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.

W 2018 Sejm znowelizował ustawę o samorządach terytorialnych wydłużając kadencję rad i burmistrzów/wójtów do 5 lat. Niedawno parlament kolejny raz ją zmienił, bo okazało się, że jesienny termin wyborów samorządowych pokrywa się z terminem wyborów do Sejmu i Senatu. Ostatecznie aktualna kadencja samorządów będzie trwała ok. 5,5 roku i zakończy się wiosną 2024. Ale statuty samorządów osiedlowych w mieście Chojnice mają zapis, że ich kadencja trwa 4 lata, a wybory do nich ogłasza Rada Miejska. Dlatego na sesji RM z 27.03.2023 jest wspomniana uchwała.

Inaczej tę sprawę rozwiązano w gminie wiejskiej Chojnice. Podczas niedawnych zebrań ogólnych w poszczególnych sołectwach przedstawiono m.in. sprawozdania z działalności w 2022 roku i nie przeprowadzano wyborów na sołtysów. Wyjaśnienie jest proste. W statutach sołectw, które przyjęto uchwałą RG Chojnice w 2010 roku, jest taki zapis: „Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy w Chojnicach.” Nie ma określenia, że kadencja trwa 4 lata. Dzięki temu organy sołeckie w gminie Chojnice są „odporne” na twórczość legislacyjną Sejmu dotyczące czasu trwania ich kadencji.

Może jest jeszcze możliwość podjęcia uchwały RM, która znowelizowałaby statuty miejskich „sołectw” na wzór gminnych, by dopasować długość ich kadencji do kadencji Rady Miejskiej?

Zdjęcie powstało 17.04.2019, kiedy to w stołówce SP nr 5 odbyło się zebranie wyborcze Samorządu Osiedla 700-lecia i Kaszubskiego.

Tagi: