Rewizyjna zaleca odświeżenie ekspozycji w Muzeum Trzebiatowskiego

Dodane: 2023-04-26

W marcu br. Komisja Rewizyjna w RM Chojnic przeprowadziła kontrolę w Chojnickim Centrum Kultury za rok 2022. Jedno z zaleceń dotyczy podjęcia rozmów z Januszem Jutrzenką Trzebiatowskim „w zakresie modyfikacji zawartej umowy dotyczącej Galerii-Muzeum tak, aby podnieść atrakcyjność tej placówki dla zwiedzających.”

Protokół pokontrolny został przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Gąsiorowskiego podczas niedawnej sesji RM Chojnic. W kontroli wzięło udział 7 z 8 ogółem członków Komisji. Ze strony ChCK obecni byli podczas niej dyrektor Radosław Krajewicz oraz Główna Księgowa Zofia Kiedrowicz.

Stwierdzono w protokole, że „w 2022 r. ChCK zorganizowało lub współorganizowało ponad 200 wydarzeń kulturalnych. W obiekcie ChCK odbyło się ponad 40 koncertów muzycznych, 50 spektakli teatralnych, 30 wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki, które były eksponowane na sali wystawowej, w gablotach i na owalu wystawienniczym na Starym Rynku oraz na Wzgórzu Ewangelickim. (…) W sali widowiskowej ChCK odbywały się też spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki. (…)”.

W strukturach ChCK jest także Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, które „...działało przez cały 2022 r., rozszerzając dotychczasowe godziny otwarcia o dodatkową możliwość zwiedzania. Swoje podwoje muzeum otworzyło dodatkowo w weekendy, podczas których świętowano m.in. Dzień Babci i Dziadka, Europejską Noc Muzeów, Dni Chojnic, Festiwal Teatrów Ulicznych, Chojnicką Noc Poetów oraz Dni Sztuki, które trwały od 13 do 17 września. Program obejmował m.in. wystawę malarstwa Janusza Trzebiatowskiego, autorski wieczór poetycki (...). W przedstawionym zestawieniu kosztów działalności muzeum, poza kosztami wynagrodzenia pracownika, stwierdzono, że w 2022 r. wydano na jego działalność 152.061,21 zł. Ze względu na charakter obiektu, w którym funkcjonuje muzeum, są znacznie ograniczone możliwości poprawy warunków jego funkcjonowania w zakresie obniżenia kosztów.

Z wyjaśnień dyrektora ChCK wynika, że stała ekspozycja Galerii-Muzeum z roku na rok traci na swojej atrakcyjności dla odbiorców, szczególnie tych związanych z regionem. Stąd też zgodnie z sugestią Pana dyrektora konieczne byłoby negocjowanie umowy z patronem w celu umożliwienia modyfikacji wystawy stałej, jak również otwarcie się na inne działalności pozwalające poprawić frekwencję i atrakcyjność tej placówki.

Podsumowano także działalność w ubr. kina: „Na 825 seansach zaprezentowanych zostało 146 tytułów filmowych, które obejrzało 71.336 widzów. W ramach DKF „Cisza” wyświetlonych zostało 49 filmów, które obejrzało łącznie 2.723 osoby. Zgłoszono również, że bilety finansowane przez MOPS z tytułu karty dużej rodziny pokrywają ok. 30% kosztów (w poprzednim okresie do wysokości biletu ulgowego). Korzysta z nich od 1.000 do 1.500 osób, co daje straty kilku tysięcy miesięcznie.

Wspomniano także o trudnościach z obsługą zmodernizowanej Fosy Miejskiej: „Dyrektor ChCK zwrócił uwagę na czasochłonność i trudności w przygotowaniu Fosy do imprez tam organizowanych. Jednostka nie ma ekipy, której powierzono by realizację tego zadania. Każdorazowo trzeba organizować taką ekipę spośród pracowników ChCK, przesuwając ich od realizacji innych zadań, a także rekompensując czas pracy.

Na slajdzie zdjęcie z Nocy Muzeów w 2022 wykonane przy Galerii - Muzeum Janusza Trzebiatowskiego.

Tagi: