`Sołtysem` os. Słonecznego został Marcin Gruchała

Dodane: 2023-04-27

We wczorajszym (26.04) zebraniu na Osiedlu Słonecznym wzięło udział 84 mieszkańców. 49 z nich poparło kandydaturę na „sołtysa” Marcina Gruchały, którą zgłosił Krzysztof Haliżak. Na Albina Orlikowskiego, dotychczasowego szefa SMO, głosowały 34 osoby. Jeden głos nie trafił do urny.

Wyjątkowo, z powodu przebudowy, zebranie odbyło się nie w świetlicy przy ul. Jabłoniowej, a w celestacie przy strzelnicy Bractwa Kurkowego. Jak zwykle na początku zebrania burmistrz Arseniusz Finster (obecny był także m.in. wiceburmistrz Adam Kopczyński oraz komendant Straży Miejskiej Jarosław Piechowski) przekazał zebranym zbiorczą informację o prowadzonych na obszarze SMO miejskich inwestycjach, jak i tych zakończonych oraz planowanych. Wymienił m.in. modernizację kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Modrzewiowej i Jesionowej; o budowie ulic Modrzewiowej, Daglezjowej i miejskiego odcinka Leśnej; wspomnianej już przebudowie osiedlowej świetlicy. Wspomniał także, przytaczając te same argumenty, co na niedawnym zebraniu na osiedlu Kolejarz, o korzyściach z wprowadzenia na osiedlu Słonecznym strefy skrzyżowań równorzędnych. Zadeklarował, że ratusz może – o ile będzie wniosek mieszkańców – przywrócić do tej strefy ul. Wiśniową. Poinformował, że niemiecki właściciel Polipolu, we współpracy z kościołem baptystów w Chojnicach, przymierza się do budowy trzech minidomów dziecka (na max. 14 podopiecznych każdy) na terenie zamiennym, który miasto zaoferowało inwestorowi domu seniora na polanie w Lasku Miejskim. Ujawnił też dane osobowe tegoż właśnie niedoszłego inwestora. Był nim właściciel hotelu Notera w Charzykowach. Ponadto wyraził nadzieję, że nowy przebieg miejskiego odcinka ul. Leśnej (wcześniej biegł prawie równolegle do powiatowego fragmentu Leśnej, która łączy Bytowską ze szpitalem), a teraz na nowej trasie będzie miał duże pochylenie, będzie użytkowany przez kierowców bez problemów.

Pytania do burmistrza dotyczyły głównie spraw drogowych (Jesionowa, leśny odcinek ul. Leśnej) oraz objazdów na czas budowy ronda Bytowska – Leśna. Arseniusz Finster zapewnił, że nie dopuści, by samochody ciężarowe rozjeżdżały uliczki osiedlowe. Namawia wykonawcę zachodniego obejścia, by przy przyszłym rondzie powstał tzw. bypass z płyt drogowych. Pytał o to Edmund Hapka, były radny powiatowy i były szef samorządu osiedla 700-lecia. Podziękował za przygotowania do budowy łącznika Ceynowy – Strzelecka oraz za wyłączenie ul. Wiśniowej ze strefy skrzyżowań równorzędnych, po której jeżdżą m.in. karetki.

Na funkcję przewodniczącego Zarządu zgłoszono dwie kandydatury – Albina Orlikowskiego oraz Marcina Gruchały. Tego drugiego kandydata zgłosił Krzysztof Haliżak, który stwierdził, że jego zdaniem władze miasta i osiedla za mało lub wcale nie konsultowały projektów inwestycyjnych takich, jak skrzyżowania równorzędne; zabudowa polany w Lasku; zbyt stromy podjazd na ul. Leśnej. Zadeklarował, że jego kandydat będzie bardziej zabiegał o konsultowanie takich spraw z samorządem osiedlowym. Polemizował z nim burmistrz, przypominając m.in., że były konsultacje społeczne ws. projektu przebudowy ulic Modrzewiowej i Leśnej.

Każdy kandydat miał okazję zaprezentować swój program działania, nim odbyło się głosowanie. Albin Orlikowski wyjaśnił, że były, wbrew sugestiom Krzysztofa Haliżaka, konsultacje prowadzone z mieszkańcami ulic, które miały być budowane. Natomiast strefa skrzyżowań równorzędnych miała być omawiana na jednym z zebrań z mieszkańcami. Zapewnił, że wraz z władzami miasta opracuję „mapę” potrzebnych inwestycji na os. Metalowiec.

Natomiast Marcin Gruchała po przedstawieniu m.in. swych osiągnięć sportowych w Boxing Team Chojnice, rozpoczął autopromocję od … „laurki” dla Arseniusza Finstera, że robi kawał dobrej roboty wspierając jego klub w szkoleniu dzieci i młodzieży, w organizacji eventów. Zapewnił, że poseł Aleksander Mrówczyński (jest mieszkańcem osiedla Słonecznego) będzie wspierał jego i zarząd w działaniach.

W tajnych wyborach najwięcej głosów otrzymał Marcin Gruchała49. Na Albina Orlikowskiego zagłosowało 34 mieszkańców. Nowy szef osiedla zaproponował swemu poprzednikowi kandydowanie do Zarządu, co zostało zaakceptowane.

W artykule jest zapis audio autoprezentacji kandydatów na przewodniczącego zarządu Osiedla Słonecznego w Chojnicach. Jako pierwszy zabrał głos Albin Orlikowski, drugi był Marcin Gruchała. Więcej zdjęć na FB Chojnice TV.

Tagi: