Stypendia Burmistrza dla twórców kultury na rok 2023 przyznane

Dodane: 2023-05-16

Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił listę laureatów stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2023 r. Kwoty wahają się od 2000 zł do 8000 zł.

Najwyższe kwoty otrzymali:

- Alina Lużynska na realizację „Nagrania audiobooka - książki pt. „Witold, Niemen i ja. Historia niejednej znajomości”, który stanie się ogólnodostępną formą przekazu mającą na celu popularyzację skandynawskiego wątku z życia Czesława Niemena; zebranie dokumentacji oraz realizacja nagrań na kanwie książki „Witold, Niemen i ja. Historia niejednej znajomości” – które posłużą i staną się częścią filmu o Czesławie Niemenie”.

- Violetta Klugowska na wydanie publikacji pt. „Niebo Titiusa – inspiracje astronomiczne w sztuce dziecka” z reprodukcjami obrazów wykonanych przez dzieci i młodzież z chojnickich szkół".

- Daniel Frymark na przygotowanie filmu w technologii timelaps oraz hyperlaps ukazujący walory architektoniczne Chojnic ze szczególnym naciskiem na zabytkową część miasta.

Aleksander Knitter otrzymał 6000 zł na „Całoroczne dokumentowanie starań o budowę węzła Nieżychowice przy DK 22; przedstawienie na fotografiach ważnego społecznego problemu braku węzła Nieżychowice przy DK 22 oraz zorganizowanie wystawy wykonanych zdjęć wraz z publikacja zdjęć archiwalnych z budowy i z otwarcia obwodnicy Chojnic połączonej z podsumowaniem starań o budowę węzła.”

Ponadto m.in. Justyna Zientkowska (6000 zł) na „Wydanie książki dla dzieci poświęconej urodzonemu przed 300 laty w Chojnicach wybitnemu naukowcowi-lekarzowi-astronomowi Mateuszowi Wolfowi.”; Weronika Kowalska (4000 zł) na „Stworzenie zespołu i wykonanie koncertu pod nazwą „Młodzi śpiewają Maanam” z okazji 5 rocznicy śmierci wokalistki Maanamu – Kory Jackowskiej” czy Ireneusz Stanisławski (4000 zł) na „Nagranie płyty z własnymi utworami reprezentując miasto Chojnice”.

Całość listy stypendystów tutaj.

Tagi: