Prokurator ma uwagi do uchwały RM z 2007 roku ws. diet radnych

Dodane: 2023-06-30

Porządek obrad sesji RM Chojnic z 26 czerwca został rozszerzony o projekt uchwały ws. przekazania do WSA w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach. Ma on zastrzeżenia co do trybu publikacji uchwały RM z 2007 roku o wysokości diet dla radnych.

Jak wyjaśnił na prośbę radnego Bartosza Blumy Sekretarz Miasta Robert Wajlonis, spór idzie o to, czy taka uchwała o dietach jest prawem miejscowym, czy nie jest, gdyż obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym danego Urzędu Wojewódzkiego podlegają tylko te pierwsze uchwały. Natomiast uchwała z 2007 roku nie była opublikowana, gdyż jest ona „aktem kierownictwa wewnętrznego”, a nie jest adresowana do ogółu mieszkańców.

- Orzecznictwo WSA w poszczególnych województwach jest rozbieżne. Niedawno WSA w Bydgoszczy uchyliło uchwały m.in. Rady Miejskiej Tucholi i Rady Powiatu Tucholskiego, bo właśnie napisano w nich, że wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Nam robi się zarzut, że nie opublikowaliśmy. Z tego co mi wiadomo, to takie działania kontrolne samorządów w sprawie diet są w rejonie województwa podlegającemu Prokuraturze Okręgowej w Słupsku; nie ma ich w części „obsługiwanej” przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku – wyjaśnił radnym Robert Wajlonis.

Projekt uchwały poparli wszyscy obecni na sali obrad radni, czyli 17.

Tagi: