Nad Strugą Jarcewską zorganizowali konferencję prasową

Dodane: 2023-07-28

„Inicjatywa Mieszkańców "Chojnice 2025/2075 dla Ochrony Lasku Miejskiego, Doliny Strugi Jarcewskiej i Jarcewskiej Alei Drzew" zaprosiła w czwartek 27.07 lokalne media na konferencję prasową.

Dotyczyła ona „Braku ochrony dziedzictwa narodowego przez burmistrza miasta i inwestora właściciela terenu, w tym destrukcji prawnie chronionych panoram historycznej części miasta Chojnice i nieodwracalnej degradacji krajobrazu kulturowego miasta.” Wg organizatorów konferencji nastąpi to „na skutek braku wymaganych zapisów w uchwalonym miejscowym planie terenu przy ulicy Derdowskiego. Panoramy i ekspozycja historycznej sylwety miasta Chojnice oraz wartości kulturowe miasta są prawnie chronione przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tej sprawie zajął stanowisko Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Plenerową konferencję poprowadziła Monika Szczukowska z Inicjatywy. Przedstawiła powody, dla których została zwołana. Wg niej „Skutkiem twierdzeń burmistrza jest niszczenie chronionej prawem średniowiecznej, nowożytnej sylwety panoramy miasta.” Kolejnym mówcą był radny Bartosz Bluma. Omówił swoją korespondencję z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Igorem Strzokiem. Ten ostatni w odpowiedzi dla radnego stwierdził, że projekt uchwały RM Chojnic ws. nowelizacji planu miejscowego dla Doliny Strugi Jarcewskiej nie był z nim konsultowany. - Jego wizyta studyjna była związana tylko i wyłącznie z terenem, gdzie miała stanąć Galeria Handlowa Victoria. Ponadto Konserwator zauważył, że w Studium Zagospodarowania Przestrzennego jest zapis o utrzymaniu strefy ekspozycji, a w planie miejscowym zrezygnowano z tego – przekazał radny z PiS.

Głos zabrała także członkini Zarządu Osiedla Hallera – Bursztynowe Marzenna Osowicka. W swym wystąpieniu skupiła się na skomentowaniu korespondencji pomiędzy włodarzem miasta, a wojewodą i konserwatorem zabytków, która „napawa ogromnym niepokojem”. Następnie odczytała kilka pytań adresowanych do burmistrza Arseniusza Finstera. Pierwsze z nich brzmi tak: „Czy burmistrz skłamał informując wojewodę pomorskiego, iż uzyskano pozytywne uzgodnienie u PWKZ sporządzanego projektu planu miejscowego?”.

Więcej w relacji video, która obejmuje otwarcie konferencji przez Monikę Szczukowską oraz wystąpienia Bartosza Blumy i Marzenny Osowickiej omawiane w artykule.

Tagi: