Powiatowi radni kończą wakacje

Dodane: 2023-08-25

W ostatni dzień sierpnia zbiera się Rada Powiatu Chojnickiego. W programie radni mają m.in. rozpatrzenie sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2022 r.

Po stałych punktach porządku obrad, jak sprawozdania Starosty oraz szefów Komisji RP, pierwszy z projektów uchwał jest nt. odrzucenia skargi „Apprendi” sp. z o.o. w Łodzi na uchwałę Rady Powiatu Chojnickiego ws. udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły. Skarżący prowadzi w Chojnicach szkoły pn. „Pascal”. Ponadto m.in. będzie aktualizowany wykaz istniejących dróg powiatowych; zostanie określony wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chojnicki oraz warunki i zasady korzystania z nich; będzie nowelizacja uchwały w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Obrady zakończą wnioski i oświadczenia radnych oraz przedstawiona przez przewodniczącego Rady Powiatu informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

Tagi: