A może by tak… `Encyklopedia chojnickiego rocka`?

Dodane: 2023-08-29

Ciekawą inicjatywę przedstawił w nr 44/2023 „Kwartalnika Chojnickiego” Robert Kosiedowski. Proponuje on rozpoczęcie prac nad „Encyklopedią chojnickiego rocka”.

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej, głównie wśród osób zajmujących się szeroko rozumianą działalnością artystyczną, zarówno w przeszłości jak i obecnie, pojawia się koncepcja opracowania i wydania publikacji traktującej o działalności chojnickich formacji muzycznych. Powstała już nawet robocza nazwa tego zamysłu – Encyklopedia chojnickiego rocka.

Dla wielu z nas, zarówno odbiorców, jak i twórców, muzyka stanowi ważną część życia. Czasem przywołuje wspomnienia, czasem pomaga zapomnieć, innym razem poprawia nastrój czy łagodzi obyczaje. Bywa dawką energii napędzającą do działania, swego rodzaju motywatorem. Ma też wymiar społeczny, ponieważ integruje różne środowiska, nie tylko muzyczne, łączy pokolenia, itd. Ale muzyka to przede wszystkim ludzie. To konkretni twórcy. Każdy proces twórczy wypływa z osobowości, wrażliwości danej osoby, zainteresowań, ale również z doświadczeń społecznych. Można by rzec, że historia muzyki to historia ludzi, konkretnych jednostek. Ostateczny kształt każdego dzieła to zatem zbiór wielu składowych. To między innymi z tych powodów warto się nią interesować, zajmować, dokumentować, ocalić od zapomnienia…

Przez ostatnie dziesięciolecia na chojnickim rynku muzycznym działało wiele formacji reprezentujących różne style i gatunki muzyczne. Wiele z nich, można powiedzieć, na stałe zapisało się w pamięci chojniczan. Podejmując się próby napisania encyklopedii, warto byłoby się zastanowić i określić kilka obszarów, które pomogą we właściwym zebraniu materiału niezbędnego do jej przygotowania, usystematyzują wiedzę w rzeczonym zakresie, wreszcie pozwolą nakreślić w sposób kompleksowy, ciekawy i wartościowy dla czytelnika, a przynajmniej najlepszy z możliwych, to, co działo się na lokalnym rynku muzycznym:

1. Określić obszary lub gatunki muzyczne, które miałyby zostać opisane w publikacji oraz ramy czasowe, do których warto się odnieść.

2. Wskazać zakres istotnych dla nas informacji, szczególnie tych, które byłyby interesujące dla -czytelnika, np.:

• ustalić lub określić ramy czasowe działania, czyli od kiedy do kiedy działała dana formacja;

• opisać skład/składy zespołów;

• wskazać najważniejsze osiągnięcia – koncerty o zasięgu ponadlokalnym, ogólnopolskim (przeglądy, festiwale itp.);

• odnotować, czy zespół zarejestrował jakieś nagrania. Jeśli tak, to w jakiej formie (kaseta magnetofonowa, CD, teledysk do utworu/utworów), ponieważ ciekawym uzupełnieniem publikacji mogłaby być płyta/składanka CD z kompozycjami zespołów;

• czy formacja brała udział w przedsięwzięciach integrujących różne dziedziny sztuki (np. oprawa muzyczna wystawy malarskiej, skomponowanie muzyki do filmu itp.);

• dodatkowe informacje oraz ciekawostki z historii zespołu istotne zdaniem członków danej formacji.

3. Pozyskać do współpracy osoby znające tematykę oraz uczestniczące aktywnie w tamtych wydarzeniach.

Na koniec należy uczciwie powiedzieć, że podejmujący się tego przedsięwzięcia będzie miał sporo pracy, dlatego tak ważne będzie uzyskanie przychylności i nawiązanie współpracy z jak najszerszym gronem osób, a nawet podmiotów aktywnie i znacząco wspierających w pozyskiwaniu materiałów źródłowych oraz docieraniu do tych, którzy mogliby wnieść do projektu wartość dodaną. Natomiast samemu projektowi życzę powodzenia. Niech się ziści!

Robert Kosiedowski/Kwartalnik Chojnicki nr 44/2023

Ilustracja archiwum.

Tagi: