Weź udział w konkursach literackim i plastycznym

Dodane: 2023-09-07

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie LekTURa zapraszają uczniów szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Recepta na zdrowie" oraz w konkursie literackim „Wiersz na zdrowie”. Są organizowane w ramach X Nocy w Bibliotece pn. „Zdrowo zaczytani”.

W konkursie literackim „Wiersz na zdrowie” biorą udział uczniowie klas 4-8 SP. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza o zdrowiu, można zastosować różne poetyckie gatunki literackie. Na konkurs należy dostarczyć jeden utwór. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, szkołę oraz klasę, numer telefonu (w przypadku osoby niepełnoletniej również numer telefonu rodzica/opiekuna), zgodę rodzica/opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu). Pracę należy dostarczyć do siedziby MBP przy ul. Wysokiej 3 do 29.09. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną do 5.10.

Natomiast dzieci z klas 1-3 SP mogą wziąć udziału w konkursie plastycznym „Recepta na zdrowie”. Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji nawiązującej do wejścia. Może być ograniczona szczegółowością techniki, w A3. Pracę należy przekazać do MBP do 29.09. Dzieło może być opatrzone danymi internetowymi: imię i nazwisko, klasa i szkoła, nr telefonu rodzica lub opiekuna.

Wręczenie nagród w obu konkursach nastąpi podczas X Nocy w Bibliotece – 7.10 o godz. 17.00 w Czytelni p. 104. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Regulaminy konkursu plastycznego oraz konkursu literackiego.

MBP w Chojnicach

Tagi: