Słowniczek polsko – ukraiński z najpotrzebniejszymi zwrotami

Dodane: 2022-03-01

Na stronie „Językowe kontrowersje” znaleźliśmy tzw. słowniczek z najpopularniejszymi zwrotami w języku ukraińskim i ich tłumaczeniami na język polski, także w wersji fonetycznej. Napisano go pod kątem rozmowy z uchodźcami z Ukrainy.

„W naszym tekście znajdziecie zwroty, które mogą się przydać w komunikacji z uchodźcami z Ukrainy i umożliwić sprawną pomoc tym osobom oraz poradnik, jak czytać ukraińską cyrylicę.

Na jednym ze slajdów umieszczono również porównanie języków polskiego i ukraińskiego, które może Wam pomóc w nauce języka i rozumienia tekstu ukraińskiego. Język polski i ukraiński są językami o wspólnym pochodzeniu słowiańskim, przez wieki zachodziło w nich jednak wiele odmiennych procesów, np. fonetycznych – stąd można zaobserwować regularne różnice i podobieństwa. Więcej o specyfice języka ukraińskiego i jego historii oraz istotnych różnicach między rosyjskim, ukraińskim i polskim napiszemy w osobnym tekście. W tym natomiast znajduje się to, co wydaje się teraz najprzydatniejsze.

Język ukraiński wyróżniają litery Ї ї ⟨ji⟩, Є є ⟨je/’e⟩ oraz Ґ ґ ⟨g⟩. Do tej ostatniej podobne jest Г, г ⟨h⟩ – "twarde", czyli dźwięczne h jak w Bohdan; występuje w wielu słowach, których polskie odpowiedniki mają “g”. X, x ⟨ch⟩ brzmi jak standardowe współczesne polskie ch/h /x/. Różnica między г a x może być istotna znaczeniowo, np. голодний ⟨holodnyj⟩ to “głodny” w odróżnieniu od холодний ⟨cholodnyj⟩ czyli “chłodny”. Literę ї możecie zobaczyć np. w wyrazie Київ ⟨Kyjiw⟩, czyli Kijów lub Україна ⟨Ukrajina⟩.”

Więcej na slajdach.

Tagi: