Mieszkańcy osiedla Słonecznego są przeciw budowie masztu sieci komórkowej

Dodane: 2022-03-06

W piątek 4.03 późnym wieczorem w osiedlowej świetlicy przy ul. Jabłoniowej spotkali się mieszkańcy z ulic osiedla Słonecznego zaniepokojeni planem budowy masztu telefonii komórkowej na terenie hospicjum prowadzonego przez Fundację Palium przy ul. Podleśnej. Zebranie zorganizował Zarząd miejscowego Samorządu Mieszkańców.

Jego członków zmobilizowało znalezienie ogłoszenia UM umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych z informacją o wspomnianej inwestycji. Zgodnie z jego treścią mają czas do poniedziałku 14 marca na wniesienie za pośrednictwem Burmistrza Chojnic odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Gdyby inwestor nie złożył wniosku w lutym 2022 o rozszerzenie wspomnianej decyzji, to termin na ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku już by minął. Pierwszy wniosek w tej sprawie inwestor złożył 10.12.2021. Jest w nim mowa o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce zarządzanej przez Fundację Palium. Ma to być wolnostojąca wieża o wysokości do 35 m nad poziomem terenu, licząc wraz z fundamentem i odgromnikiem. Powierzchnia inwestycji to 100 m2. W treści wniosku podano, że „inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, dlatego nie podlega konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na piątkowym zebraniu Urząd Miejski był reprezentowany przez Dyrektora Generalnego Roberta Wajlonisa. Przedstawił dotychczasowe działania samorządu w tej sprawie, objaśnił jakie możliwości prawne mogą wykorzystać mieszkańcy do ewentualnego zablokowania tej inwestycji. W dyskusji, którą poprowadził przewodniczący Zarządu Albin Orlikowski, wzięli udział nie tylko mieszkańcy ale i radne powiatowe – Mirosława Dalecka i Aleksandra Stasińska. Zdecydowano powołać zespół roboczy, który ma przygotować projekt pisma z protestem. Kolejne zebranie zaplanowano na wtorek 8 marca.

Podobna sytuacja, jak na osiedlu Słonecznym, miała miejsce w 2012 na terenie samorządu mieszkańców nr 9, którym kieruje Andrzej Gąsiorowski (link prowadzi do artykułu na ten temat na chojnice24, który napisał Jerzy Erdman, wówczas dziennikarz tego portalu) Wówczas ten sam inwestor zamierzał na dachu budynku handlowo - usługowego położonego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Łukowicza zamontować zespół 3 anten. Tylko wówczas mieszkańcy dowiedzieli się o tej inwestycji nie dzięki spostrzegawczości działaczy SMO obserwujących ratuszowy BIP, a dzięki informacji o rozprawie administracyjnej zwołanej PRZED wydaniem decyzji. Zostali na nią zaproszeni do sali obrad Rady Miejskiej. Także wówczas inwestor zadeklarował, że nie musi zabiegać o wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko. Zresztą wówczas przedstawiciel inwestora nie pojawił się na żadnej rozprawie administracyjnej. Być może od tego czasu zmieniły się przepisy i UM nie ma obowiązku zwoływania takiej rozprawy. Ale na pewno nie ma zakazu informowania o takim wniosku i decyzji ratusza zainteresowanego Samorządu Mieszkańców w terminie umożliwiającym ewentualne odwołanie. Szczególnie, że takie właśnie inwestycje, nie tylko w Chojnicach, wywoływały protesty społeczne.

Więcej o zebraniu w relacji video, która obejmuje całość jej przebiegu.

Tagi: