Ukazał się kolejny numer gminnego periodyku

Dodane: 2023-02-05

Jest już dostępne w Urzędzie Gminy Chojnice nowe wydanie „Aktualności z Gminy Chojnice”. To kronika wydarzeń z 2022 i zamierzenia na 2023 rok. Nakład jest w wysokości 4000 egzemplarzy, więc powinien trafić do wszystkich gospodarstw domowych w gminie.

We wstępie autorstwa wójta Zbigniewa Szczepańskiego i przewodniczącego RG Ryszarda Kontka napisano m.in.: - Za nami trudny rok 2022, który zapamiętamy jako cas pełen obaw i trosk. Obrazy wojny i cierpienia za wschodnią granicą na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Był to też czas wielkiego przebudzenia ludzkiej życzliwości, ofiarności i niesienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Mieszkańcy Gminy Chojnice gremialnie włączyli się w te działania, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wydawnictwo formatu A 4 ma 90 kolorowych stron. Rozpoczyna się od wywiadu z włodarzem gminy Zbigniewem Szczepańskim, w którym przedstawił najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2023 rok. Ponadto są poradniki, jak ubiegać się o najróżniejsze dotacje, dodatki i wsparcie z gminnych instytucji. Poszczególne wydziały referują w „Aktualnościach 2022/2023” co zrealizowały. Na przykład Wydział Programów Rozwojowych podaje informację o projekcie pt. Wsparcie rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym”, czyli za ok. 1 mln zł pozyskano 471 laptopów. Wydział Rolnictwa przygotował cały rozdział z informacjami nt. usuwania i sadzenia drzew oraz krzewów w gminie. Szczegółowo w nim podano gdzie odbywały się nasadzenia (m.in. przy drodze gruntowej Silno – Ciechocin, magnolie posadzono przy ul. Magnoliowej w Klawkowie czy podczas społecznej akcji, o której pisaliśmy, opodal świetlicy w Gockowicach).

Gminna gazetka będzie rozprowadzana także w sołectwach podczas m.in. lutowych zebrań wiejskich. Można także w formie elektronicznej ściągnąć ze strony Urzędu Gminy Chojnice.

Tagi: