Pomnik Pomordowanych Nauczycieli będzie miał koronę na wizerunku orła

Dodane: 2023-03-02

Podczas ostatniej sesji (27.02) Rady Miejskiej Chojnic radny Zdzisław Januszewski doprowadził do podjęcia wniosku ws. jego inicjatywy dotyczącej umieszczenia korony na pomniku pomordowanych nauczycieli, który stoi opodal SP nr 1 i Bramy Człuchowskiej.

Autorem pomnika jest prof. Adam Smolana. Jego autorstwa jest także oddany w 1959 pomnik Ofiar II Wojny Światowej potocznie nazywany, także przez władze samorządowe, pomnikiem Orła Białego. Na nim z inicjatywy aktualnych władz miasta korona była wieszana dwukrotnie. Za pierwszym razem bez zgody spadkobierców praw autorskich, więc została zdjęta. Druga próba, już uzgodniona z rodziną prof. Smolany, była już skuteczna.

Prawdopodobnie kierując się tym przykładem radny Zdzisław Januszewski z Klubu Radnych PiS w 2022 zgłosił podczas obrad Komisji Kultury i Sportu wniosek, by także wizerunek orła na pomniku pomordowanych nauczycieli otrzymał koronę. Wówczas zdecydowano, że inicjator będzie pilotował tę sprawę i rozpozna, czy rodzina autora wyrazi zgodę na dorobienie korony. Radny Januszewski podczas minionej sesji przypomniał o swej inicjatywie podczas przedstawiania przez przewodniczących Komisji swych sprawozdań. Zapytał, czy jest szansa, by ta korona pojawiła się do Dnia Edukacji Narodowej w 2023 roku. Burmistrz Arseniusz Finster wyraził opinię, że Rada Miejska powinna zająć w tej sprawie stanowisko. Jeśli będzie pozytywna, zrealizuje wniosek. - Uważam, że nie wszystkie orły, które w historii dokumentują nasze dzieje, były w koronie. Mam opinię historyka, że orzeł na pomniku nauczycieli może być bez korony. Jeden pomnik przy cmentarzu przy ul. Wysokiej ma już koronę, ale zastanówmy się, bo tworzymy precedens, który może być taką puszką Pandory. Albo wszystkie, albo może zrobić wyjątek – wyraził opinię włodarz miasta.

Radny w ramach uzasadnienia dodał: Nauczyciele, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, uczyli patriotyzmu w klasach z godłem w postaci orła w koronie. Nie chodzi mi o otworzenie akcji koronowania wszystkich orłów, ale o oddanie czci zamordowanym nauczycielom. Poza tym mam ustną zgodę syna prof. Smolany, który jest zainteresowany przyjazdem do Chojnic.

Pod koniec sesji został przegłosowany wniosek do burmistrza „o rozważenie możliwości umieszczenia korony na pomniku nauczycieli”. Trzynastu radnych było „za”, sześciu (K. Jaruszewski, J. Kosiedowska, S. Kowalik, A. Lewińska, S. Matthes oraz I. Skocka) wstrzymało się od głosu. Patryk Tobolski nie wziął udziału w głosowaniu.

Więcej w relacji audio z pełnym zapisem dyskusji na ten temat. Zdjęcie pomnika z archiwum Tadeusza Galca.

Tagi: