Wnieśli do RM projekt uchwały ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Dodane: 2023-03-23

W poniedziałek 20.03 radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli u przewodniczącego RM Antoniego Szlangi projekt uchwały ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Wniosek został przyjęty i porządek obrad sesji RM zwołanej na 27.03.2023 został rozszerzony.

Czy będzie głosowany, to trudno przewidzieć. Opinia prawna przygotowana przez Dyrektora Generalnego – Sekretarza Miasta Roberta Wajlonisa jest tzw. pytyjska, niejednoznaczna. Kończy się takim sformułowaniem: „Reasumując, wskazuję, iż nie kwestionuję co do zasady uprawnienia Rady Miejskiej do zajmowania stanowiska w określonej kwestii, lecz może to nastąpić wyłącznie wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego upoważniający ją do podjęcia uchwały dotyczącej danego zagadnienia, a takiego przepisu w rozpoznawanej sprawie nie sposób się dopatrzyć.”

Radni z PiS proponują taką treść stanowiska (obszerne fragmenty): „(…) Radni Rady Miejskiej w Chojnicach wyrażają szacunek dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jego pontyfikat zapoczątkował zmiany, które w efekcie przyczyniły się do upadku komunizmu w Polsce i Europie. Był wielkim orędownikiem poszanowania wolności. Zawsze miał w sercu starania o godne miejsce Polski wśród innych narodów. Jego szczególna wrażliwość skierowana była na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. (…) Nie zgadzamy się na szkalowanie pamięci Największego z Synów Narodu Polskiego, na szarganie Jego imienia. Próby podważania autorytetu św. Jana Pawła II są uderzeniem w naszą tożsamość narodową i jedność Polaków. Wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Samorząd Gminy Miejskiej Chojnice podtrzymuje w tym miejscu swoje uznanie i szacunek dla wielkich dokonań św. Jana Pawła II wyrażone w podjętej w dniu 18 czerwca 1998 roku przez Radę Miejską w Chojnicach Uchwale Nr XLI/422/98 o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Całość korespondencji, wraz z projektem uchwały i opinią prawną, tutaj do pobrania.

Tagi: