Wyjechali do Krakowa na Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej

Dodane: 2023-08-04

Chojnicka grupa licząca 26 osób, pod dowództwem radnych Bogdana Kuffla oraz Iwony Skockiej, po raz 17 wyruszyła na Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Odprawił ją wiceburmistrz Adam Kopczyński.

Kompania o nazwie „Kadrówka”, utworzona z oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, które były podległe Józefowi Piłsudskiemu, wyruszyła z Krakowa na tereny zaboru rosyjskiego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku. O godzinie 9.45 żołnierze „Kadrówki” zburzyli graniczne słupy państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli do Kielc 12 sierpnia.

Marsz kompanii kadrowej był małym epizodem o znaczeniu politycznym, o czym świadczą badania historyków, które podkreślają, że od samego początku I wojny światowej dał on dowód istnienia „sprawy polskiej”. To właśnie „Kadrówka” dała początek Legionom Polskim, które swoim zbrojnym wysiłkiem w okresie I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

W 1924 roku zorganizowano pierwszy marsz drużyn strzeleckich z Krakowa do Kielc w celu upamiętnienia tych wydarzeń. Przed wojną odbyło się łącznie 15 takich marszów. Tradycję ta została wskrzeszona w 1981 roku, a numeracja marszów została kontynuowana. W latach 80 marsz miał charakter manifestacji patriotycznej, później powrócono do przedwojennej formuły zawodów sportowo-obronnych.

Obecny marsz jest 43 zorganizowanym po wojnie. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i dziękujemy, że godnie reprezentujecie nasze Miasto Chojnice. 

UM Chojnice

Tagi: