Burmistrz Arseniusz Finster wyjaśnia ws. placów zabaw

Dodane: 2024-07-08

Kilka dni temu (5.07) opublikowaliśmy list do Redakcji Michała Gruchały ws. miejskich placów zabaw. Zawierał także treść listu w tej sprawie posła Aleksandra Mrówczyńskiego wysłanego do burmistrza Arseniusza Finstera. Dziś (8.07) otrzymaliśmy pismo burmistrza z jego stanowiskiem wraz z kopią odpowiedzi wysłanej do posła.

„Intencja mojej wypowiedzi związana była z kosztami amortyzacji i utrzymania placów zabaw. Informowałem również o tym, że w ciągu ostatniego roku zbudowaliśmy 3 nowe place zabaw. W mojej wypowiedzi na konferencji prasowej z 27.05.2024 sugerowałem, że po ewentualnych konsultacjach z samorządami można by zamienić 3 istniejące zdekapitalizowane place zabaw na 2 nowoczesne i większe. Mówiłem o tym, że nie jest to trend obowiązujący. Jakiekolwiek działania muszą być zgodne z wolą i opinią samorządu osiedlowego.”

„W odpowiedzi na Pana wystąpienie pragnę poinformować, że osobiście wizytowałem plac zabaw przy ul. Jabłoniowej. Wszystkie instalacje są sprawne i kilka tygodni temu zostały umyte. Natomiast pojawiły się dwa inne problemy, które są już w trakcie realizacji. Po pierwsze, wandale zniszczyli część ogrodzenia, które zostało zdemontowane i w najbliższym czasie zostanie uzupełnione. Drugi problem, to zużyta i w słabym stanie technicznym nawierzchnia poliuretanowa, którą jeszcze w tym roku planujemy zastąpić inną nawierzchnią.
Odnośnie wystąpienia pana Michała Gruchały, prosiłbym Pana Posła, aby zechciał odsłuchać fragment mojej konferencji prasowej z dnia 27.05.2024 r., która jest opublikowana na portalu Chojnice.com. Na tej konferencji wypowiadam się na temat placów zabaw, mówiąc m.in. o tym, że budujemy kolejny plac zabaw w Parku Tysiąclecia za kwotę przeszło 300 tys. zł. Podczas konferencji mówię o rosnących kosztach amortyzacji placów zabaw i wspomniana kwota 30 tys. zł wynika z amortyzacji ostatniego placu, który wymieniamy w Parku Tysiąclecia. Pan Gruchała nie rozumie, co to jest amortyzacja i w swoim piśmie interpretuje, jakoby 30 tys. zł wystarczyło na utrzymanie wszystkich placów zabaw. Dodam, że w zeszłym roku i obecnym miasto Chojnice wydatkuje kwotę ok. 1 mln zł na nowe place zabaw i naprawę istniejących.

Nowy plac zabaw powstał na osiedlu Metalowiec. Nowy plac zabaw powstał także w Parku Tysiąclecia i tam też budowany jest obecnie drugi — przy skateparku. Nowe place w parku zastępują stare, które zostały zlikwidowane. Przeliczając ich koszt budowy, który dzielimy na lata funkcjonowania tych starych, dochodzimy do tego, że powinniśmy akumulować ok. 30 tys. zł na jeden taki plac, aby móc za 12 lat w tym samym miejscu zbudować nowe. Pan Michał Gruchała jest w opozycji do moich działań i publikuje na portalu gdyńskim nieprawdy, półprawdy i przeinaczenia. Proszę zauważyć, że nawet w piśmie do Pana Posła pisze cytuję: "Mieszkańcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za brak umiejętności burmistrza do pozyskiwania funduszy do utrzymania placów zabaw". Jest to w sprzeczności ze zdarzeniami, które opisałem wyżej. W mojej wypowiedzi na konferencji prasowej mówiłem, że warto byłoby się zastanowić nad tym, aby np. trzy kiepskie place zabaw zastąpić dwoma nowymi większymi, ale podkreślałem, że problem ten należy najpierw skonsultować z samorządami mieszkańców. Tak więc nie ma żadnej decyzji o likwidacji jakiegokolwiek placu. Wręcz przeciwnie, projektujemy obecnie duży plac, który ma być umiejscowiony przy ul. Okrężnej, obok Placu Emsdetten. Docelowo ma być to plac integracyjny, tak, aby mogły korzystać z niego także dzieci niepełnosprawne.
Wystąpienie Pana Michała Gruchały do posłów i senatorów w sprawie funduszy rzekomo brakujących w mieście na utrzymanie placów zabaw uważam za hucpę polityczną i uprzejmie proponuję, a zarazem proszę, żeby Pan Poseł nie zechciał w niej brać udziału.

Z poważaniem burmistrz Arseniusz Finster”

W artykule jest video z pełną treścią wypowiedzi burmistrza Arseniusza Finstera z konferencji prasowej z 27.05.2024 ws. placów zabaw. Chojnice TV realizowało transmisję z niej na zlecenie chojnice.com.

Tagi: